Team Bratislava

ZOSTAŇTE S NAMI

Od začiatku budúceho roka chceme vytvoriť malý tím, ktorý nastaví oporné, podporné a kontrolné procesy pre všetkých novozvolených starostov, poslancov a tiež náš poslanecký klub. Takto chceme preniesť dobrú prax z uplynulého volebného obdobia na magistráte aj do mestských častí a ešte viac zlepšiť spoluprácu a službu pre Bratislavčanky a Bratislavčanov. Preto potrebujeme, by ste zostali s nami aj naďalej.

Ďakujeme.

Darovací formulár

Ste
Chcete prispieť
Základné informácie
Váš odkaz

Napíšte nám odkaz, ktorý sa môže objaviť na stránke kampane.

0/200
Udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle platného postupu o spracúvaní a ochrane osobných údajov Teamu Bratislava

Zákony nám nedovoľujú prijímať platby kartou. Preto Vás prosíme o platbu bankovým prevodom. Platby taktiež môžeme prijímať len od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky.