Financovanie kampane Teamu Bratislava

Mestskú stranu Team Bratislava financujeme z príspevkov členov a sponzorských darov. Ctíme si transparentnosť a naše príjmy aj výdavky sú preto dostupné na našom webe.

Zverejňujeme to, čo zákon o politickej kampani káže, ale zároveň sme sa rozhodli zverejniť nad rámec všetky výdavky kampane, ako aj jej príjmy. Naše výdavky sme sa rozhodli zverejňovať v čo najväčšom detaile. Vyhýbame sa kritizovanej praxi v podobe schovávania veľkých výdavkov pod platbu jednej agentúre. Rovnako postupoval Matúš Vallo ako nezávislý kandidát v roku 2018.