Zoznam darcov 2023

Priezvisko a meno Adresa trvalého pobytu Dátum prijatia daru Hodnota daru podľa darovacej zmluvy
Ivan Hronec Haburská 89/35, 82101 Bratislava peňažný dar 11.12.2023 2 000,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.12.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.12.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 13.11.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.11.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.10.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.10.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.09.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.09.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.08.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 07.08.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.07.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.07.2023 500,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 12.06.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.06.2023 500,00 €
Dubec Milan Gabajova 2612/6, 010 01 Žilina peňažný dar 19.05.2023 24 000,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.05.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 09.05.2023 500,00 €
Michal Matys Horné Orešany 549, 919 02 Horné Orešany peňažný dar 03.05.2023 5 000,00 €
Dana Zálešáková Snežienkova 2, 831 03 Bratislava peňažný dar 11.04.2023 400,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 06.04.2023 500,00 €
Peter Sloboda Sedmokrásková 801/1, 930 41 Kvetoslavov peňažný dar 04.04.2023 1 000,00 €
Peter Sloboda Sedmokrásková 801/1, 930 41 Kvetoslavov peňažný dar 03.04.2023 3 000,00 €
Peter Sloboda Sedmokrásková 801/1, 930 41 Kvetoslavov peňažný dar 31.03.2023 2 000,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 900 01 Modra peňažný dar 31.03.2023 500,00 €

Zoznam darcov 2022

Priezvisko a meno Adresa trvalého pobytu Dátum prijatia daru Hodnota daru podľa darovacej zmluvy
Dusík Róbert, Ing. Jégého 16999/8, 82108 Bratislava peňažný dar 24.06.2022 10 000,00 €
Mančík Martin, Mgr. Bronzová 45, 85110 Bratislava peňažný dar 28.06.2022 3 000,00 €
Vanko Dušan Školská 569 - 95852 Žabokreky n/ Nitrou peňažný dar 28.06.2022 20 000,00 €
Chudík Marek, Ing. Šrobárová 2613/18, 05801 Poprad peňažný dar 01.07.2022 1 000,00 €
Čambál Matej SNP 34, 90851 Holíč peňažný dar 04.07.2022 30,00 €
Kratochvíl Daniel Ing. Ševčenkova 1043/22, 85101 Bratislava peňažný dar 23.07.2022 100,00 €
Bátiková Andrea Röntgenova 18, 85101 Bratislava peňažný dar 05.08.2022 50,00 €
Power Engineering, s.r.o. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO:35886099 peňažný dar 17.08.2022 10 000,00 €
Komorník Peter, MBA Heyrovského 10, 84103 Bratislava peňažný dar 17.08.2022 15 000,00 €
Katarina Komendová Radčina 10, 16100 Praha peňažný dar 20.08.2022 30,00 €
Andrea Mydliarová Liptovská Lúžna 1244, 03472 L.Lúžna peňažný dar 23.08.2022 10,00 €
Dubec Milan Gabajova 2611/6, 201201 Žilina peňažný dar 24.08.2022 40 000,00 €
Szokolay Sven, Ing. Dobrovičova 3, 84101 Bratislava peňažný dar 25.08.2022 2 000,00 €
Žilecká Jana Liščie udolie 110/71, 82108 Bratislava peňažný dar 05.09.2022 20,00 €
Katarína Trefilíková Hodálová 3, 84104 Bratislava peňažný dar 05.09.2022 20,00 €
Jajcayová Zuzana Belopotockého 4, 81105 peňažný dar 05.09.2022 20,00 €
Richard Jajcay Belopotockého 4, 81105 peňažný dar 05.09.2022 10,00 €
Richard Jajcay Belopotockého 4, 81105 peňažný dar 05.09.2022 10,00 €
Michlík Martin, Ing. Silvánska, 3, 84104 Bratislava peňažný dar 05.09.2022 20,00 €
Ondrek Samuel Grosslingova 22, 81109 Bratislava peňažný dar 05.09.2022 30,00 €
Hrda Stanislav, Mgr. Tilgnerova 5, 84104 Bratislava peňažný dar 05.09.2022 30,00 €
Martin Ganz Pernecká 33, 84104 Bratislava peňažný dar 06.09.2022 30,00 €
Vician Martin, Ing. L. Fullu 5, 84105 Bratislava peňažný dar 06.09.2022 20,00 €
Schultz Boris, Ing. arch. Karloveské Rameno 4a, 84104 Bratislava peňažný dar 07.09.2022 10,00 €
Krampl Robert Jurigovo nam 1, 84104 Bratislava peňažný dar 07.09.2022 20,00 €
Hudaková Petra Vretenova 16, 84104 Bratislava peňažný dar 07.09.2022 50,00 €
Bruna Stanislav, Mgr. Margarétová, 19, 82107 peňažný dar 07.09.2022 20,00 €
Weber Vladimír Namestie slobody 13, 81106 Bratislava peňažný dar 08.09.2022 50,00 €
Kvintová Andrea Ipeľská, 15, 82107 Bratislava peňažný dar 09.09.2022 10,00 €
Michal Páleník Líščie nivy 10, 82108 Bratislava peňažný dar 12.09.2022 250,00 €
Ostricová Katarína, Ing. Bartókova 4, 81102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 100,00 €
Kočalka Peter Medzibrod 976 96 peňažný dar 13.09.2022 10,00 €
Eva Cibulková Zochova 5 811 03 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Papp Jana Sancova 90, 83104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Hudec Richard, Ing. Kriva 3, 81104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 500,00 €
Kollárová Alexandra Ing. J. A. Komenského 1465/29, Palárikovo 941 11 peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Pipa Peter Podzahradna 3, 82106 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Košdy Ivan Kuklovská 7, 84104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Tomáš Malec Benkova 1264/4, 91501 N.Mesto n/v peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Kátlovský Branislav, Mgr. Dobrovičova 114/16, 81109 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Lužbetáková Monika Lehota 520. Lehota. 951 36 peňažný dar 13.09.2022 20,00 €
Uhler Matej Budatinska 71, 851 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 5,00 €
Skokan Peter Ovrucska 7, 83102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Račko Peter Nezabudkova 18, 82101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Richard Jurkovič Líščie Nivy 6, 82108 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Martin Kuklovský Geologická 38, 82106 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Veronika Kovacsová Baumgasse 50/2/19, 10300 Viedeň peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Miškovská Inge, Ing. Matúšova 3521/17, 81104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 150,00 €
Dvonč Matej Nám. Hraničiarov 14, 85103 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Gordulič Ján, Mgr. Gorkého 6, 81101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 100,00 €
Kunecová Lenka Pajštúnska 7, 85102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
gotIT consulting s.r.o. Jelenia 1 811 05 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 200,00 €
Grečmal Radoslav, Ing. arch. Slowackého 35, 82104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 250,00 €
Halanda Igor Vajnorska 98 C b52, 83104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Káňovič Matej Malá Paka, 93105 Veľká Paka peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Ľahký Ľuboš Ružová dolina 16, 82109 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Chebenová Petra Sokolská 4, 81104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 100,00 €
Bačová Petra Cyrilova 7, 82108 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Miloš Kmety Brusnicova 10 G, 83101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Jančo Marián Ružová dolina 22, 82109 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 150,00 €
Bebjak Peter, Mgr.art. Šancova 100, 83104 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 250,00 €
Andrej Kelčík Malokrasnanska 8, 83154 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 20,00 €
Kocián Dalibor Budovatelska 7, 82108 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Daňko Jozef Ing. Ondrejovova 24, 82103 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Šimeková Eva, Ing. Kutlikova , 85102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 150,00 €
Marshall Eva, Ing. Bystrické sady 15, 84106 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Krchňák Martin Hlaváčiková 33, 84105 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Pavol Plesník Kvetna 4, 82101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 100,00 €
Cón Marian Motýlia 7, 82107 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 10,00 €
Frtus Michal Jasovska 43, 85107 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Kliment Ondrej, Ing. Tesedikova 50a, 84106 peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Tirpák Ľuboš, Ing. Safarikovo namestie 2, 81101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 150,00 €
Nemec Peter, Ing. Pri Bielom kríži 17, 83102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Marek Chladný Prievozská 25, 82109 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Guttman Martin Mlynarska 13,90203 Pezinok peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Belan Andrej Sevcenkova 24, 85101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 30,00 €
Lukáč Pavol, Mgr. Gallayova 21, 84102 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 42,00 €
Vnuk Miroslav Batkova, 1, 84101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 50,00 €
Pecen Pavol Jasovská 7, 84101 Bratislava peňažný dar 13.09.2022 20,00 €
Jurdíková Eva, Mgr. Kadnárova 11, 83102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Petrovičová Petra Sancova 15, 81105 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Valíček Michal, Ing. Hany Meličkovej 1g, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 250,00 €
Nôta Tomáš Račianska, 1506/19, 83102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 33,00 €
Ševečková Ľubica Mgr. Janotova 16, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Čerňanská Barbora, Ing. Mierova 40, 82195 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Groll Andrej Legerského 1657/12, 83102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Bošácka Veronika Drieňová 1/D, 82101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Kohútová Zuzana Gercenova, 85101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Jaroslava Panáková Sibírska 60, 83102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Korbellová Jenka Krížna, 4083/14, 81107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Havlát Eva Grosslingova 30, 81109 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Michael Petráš Dudvážska 39, 82109 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Dudor Ladislav Šalviová 48, 82101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 5,00 €
Laurovičová Lea Ílová 13, 84107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 15,00 €
Galbavá Monika Ondreja Stefanka 3987/3, 85101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 5,00 €
Eva Gajdošíková Líščie nivy 6, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Leňka Martin Jegeho 6, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 5,00 €
Martin Beniak Jaskový rad 217, 83101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Jánošíková Veronika Radová 1409/10 95701 Bánovce nad Bebravou peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Lucia Pivarčiová Murgasova 5049/1, 81104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Strižko Michal Martina Granca 44, 84102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Stark Codes, s. r. o. Holíčska 3043/13 85105 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 100,00 €
Lucia Štricová Závadská 7620/20, 83106 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Cibula Dominik, Ing. Kpt. Jána Rašu 37, 84101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Richard Slušný Vyšehradská, 3020/11, 85106 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Hájek Filip Luhačovická 28, 82104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Zuzana Madajová Rudnaya 19/7, Prievidza peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Marcel Štefánik Podolie 459, Podolie 916 22 peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Urban Erik Odbojarov 4, 83104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Pechan Juraj, MUDr. V záhradách 20, 81102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 10,00 €
Garafa Martin Dobrovicova 4, 81102Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Misik Matej Záhrebská 4, 81105 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Matlon Michal Račianska 26B, 83102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Vladimir Šarčevič Tehelná 3064/25, 83103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 15,00 €
Malatincová Monika Mlynske Nivy 1, 81109 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Blazžečka Peter Orechová, 4, 90028 Ivanka pri Dunaji peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Ukropec Juraj Námestie Hraničiarov 7, 85103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Kunická Natália Pupavova 25, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Martinková Dorota Jadrova 17, 82102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Baran Samuel Puškinova 6, 81104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Jan Benko Na Střelnici 555/3, 18600 Praha peňažný dar 14.09.2022 10,00 €
Petra Ježeková Záhradnícka 14, 81107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Lívia Trellová Sumbalova 5, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Gemza Dusan Heyrovského 8, 84103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Karika František Bratislavská 55, 84106 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Cibuľa Miroslav Nechtíková 59/b, 82107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Múčka Michal Poštová 91, 90027 Bernolákovo peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Birčiková Gabriela Hudecova 1/A, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Jan Fabian Heydukova 29, 81108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Monika Bosnaková Kúpeľná 4, 84104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Vladislav Jazudek Miletičova 5a, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
PrudilL Karol Legionárska 2, 81107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Matiová Miriama Hlavateho, 81103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Kernasevic Alexander Považanova 4, 84102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Peter Korim muškátová 44, 82101 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Macke Michael Tománkova 5, 84102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 10,00 €
Štefániková Adela, Ing. Romanova, 85102 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Khúla Marek Malá Strana 124, 90846 Unín peňažný dar 14.09.2022 5,00 €
Mgr. Barbora Paulech Ametystová 13, 82106 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Ivan Ottinger Ružomberská 321/16, 82105 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Andrej Shadura Páričkova 13, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 23,45 €
Martin Hassler Cyprichova 66, 83153 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Andrea Horniczka Budovateľská 4, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Lukáč Michal Mýtna 38, 81107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Fitzová Lenka Mraziarenská 6, 82108 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Mošovský Stanislav Heyrovského 2053/16, 84103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 20,00 €
Štullerová Monika, Mgr. Vinohradska 35, 90031 Stupava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Kovanič Martin Lužná 8, 85104 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Lenčéšová Henrieta, Mgr. Mliekarenská 1, 82109 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Adam Zuzana, Ing. Brancska 9, 85105 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Benko Tomáš, Ing. Podpriehradna, 82107 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Kvardová Jana Sadmelijská 7466/5, 82106 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Némethová Martina, Mgr. Lachova 1609/28, 85103 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 10,00 €
Von Rhein Dominika Bratislava 23, 83124 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 30,00 €
Gábor Bindics Grösslingová 28, 81109 Bratislava peňažný dar 14.09.2022 50,00 €
Majerník Rastislav, Ing. Kresánkova 22, 84105 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Stredanská Ivana Eisnerova 3, 84107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Jozef Bosák Komárov 086 11 peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Andrej Račko Nezabudkova 18, 82101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 100,00 €
Beňušová Viera Rajecka 26, 82107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Ružička Miroslav Seberíniho 10, 84101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 250,00 €
Bláhová Renáta Zámocká 34, 811 01 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 250,00 €
Denisa Chylová Vlčkova 14, 81104 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 150,00 €
Plesník Adam Kozmonautická 3, 82101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Kružlík Martin J. C. Hronského 1637/22, 83102 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Šprláková Zuzana Baronka 11, 83106 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Ľudmila Šeffer Muškátová 38, 82101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Andrea Šipošová Geologická 12187/38, 82106 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Ruisl Martin Gallayova 27, 84102 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Števuliaková Terézia Cajlanská 255 90201 Pezinok peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Belanji Juraj Znievska 15, 85106 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Lacková Barbora, PharmDr. Konopiska 35, 85110 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Balajová Kim Tománkova 2, 84105 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 20,00 €
Hrabinová Sabína Náb. L. Svobodu 20, 81102 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Bakošová Mária Pánska 237/12, 81101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Zuzana Kanalová Strazna 9C, 83101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Ďurináková Veronika Černyševského 40, 84101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Demáček Jakub Mliekarenská 7, 82103 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 250,00 €
Štefanová Timea Fedinova 22, 85101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Slezáková Miroslava, Mgr. Cintorínska 3, 81108 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 20,00 €
Branislav Slezák Cintorínska 3, 81108 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Kravec Vladimír, Ing. Jurska 23, 83102 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Dubanová Veronika Vukovarska 7392/1A, 84107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Keráčik Michal Vranovská 59, 85101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Krajčovič Jozef, Ing. Pajštúnska 3821/5, 85102 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Staško Peter, Ing. Bršlenová 9, 84108 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 20,00 €
Dagmar Behúňová Kuklovska 1, 84104 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Sťahula Peter Vlčkova 14, 81104 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Roman Kniebügel Pečnianska 33, 85101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Martin Mihalčo Tehelná, 17, 83103 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Martin Mihalčo Tehelná, 17, 83103 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Semaková Silvia, Mgr. Galbavého 2, 84101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 15,00 €
T-REACT s. r. o. Wolkrova 41, 85101 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 50,00 €
Barbora Kovarík Böhmerová Miletičova 5A, 82108 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Kamila Kordošová Lesnicka14, 85110 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Branislav Dugas Podzahradna 2, 82107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 150,00 €
Lehotská Miroslava Levandulova 22, 90043 Kalinkovo peňažný dar 15.09.2022 10,00 €
Gregor Tomáš, Ing. Sancova 82, 81105 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 150,00 €
Mazúrová Zuzana Steinov dvor 3, 81107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 15,00 €
Horváthová Veronika Rajecká 26, 82107 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
Fabišíková Stela Wolkrova 43, 85201 Bratislava peňažný dar 15.09.2022 30,00 €
SNOWFLAKE, S.R.O. Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 250,00 €
Tarnovský Juraj, Ing. Fraňa Kráľa 31, 81105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 100,00 €
Hensel Frank Max Kĺzavá 13879/7, 83101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Mikolaj Miroslav Kadnarova 4, 83152 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Takáts Tibor Palisády 14, 81106 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Danielová Katarína RNDr. Eisnerova 13, 84107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Kellerová Denisa Bezručova 10, 81109 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Markus Ján, Mgr., PhD. Istrijská 135, 84107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Klincko František Polianky 7f, 84101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Ladislav Varga Strečnianska 7, 85105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Peter Rolný Sudova 2, 83101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Novák Radek Slnečnicová 58, 90027 Bernolákovo peňažný dar 16.09.2022 250,00 €
Kozáková Alena, Ing., PhD. Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1 peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Marián Martuliak Cyprichova 3, 83154 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 5,00 €
Igor Vranka Mlynské luhy 3, 82105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Bolton Gabriela PhDr. CSc. Lachova 11, 85103 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 100,00 €
Rybaničová Katarína Cesta na Klanec 42C, 84103 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 11,00 €
Kundriková Katarína Ing. Polianka 401, 90085 Vištuk peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Kalinová Eva Hlavačikova 28, 84105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 250,00 €
Ferková Soňa, RNDr. Prievozska 41, 82109 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
ADEA tax, s. r. o. Trenčianska 53, 821 09 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Kontríková Daša JUDr Bazova 9, 82108 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Jankovič Martin Stromova 38, 83101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Michal Mravec Parickova 17, 82108 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Klin Michal Lovinského 15, 81104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Guldanová Michaela Miletičova 46, 82108 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Maria Cziraková Tematínska 4Bratislava, 85105 peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Milan Hribik Odborárska 12, 83102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Dusan Fodor Fedakova 22, 84102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 10,00 €
Sylvia Kuzmová Rezedová 25, 82101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Tatiana Chrvalová Kozia 19, 81103 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Veronika Sabová Kosicka 50, 82108 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Livia Prudiloáa Legionárska 2, 81107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Vladimir Kubanka Rajecká ul. 15, 82107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 100,00 €
Tomas Majer Romanova 40, 85102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
David Kubovics 747, 92501 Matúškovo peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Andrea Ambrozy Zvončeková 6717/44 83106 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Dukes Tomas Budatinska 63, 85106 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 100,00 €
Nagyová Gabriela Hubeného 16, 83153 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Mlynarčiková Mária Kadnarova 105, 83106 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Grambličková Alžbeta Hronska 4, 82107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Lachkovičová Miriam Konventná 5, 81103 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Ing. Edita Kaiserová Jakubovo námestie 10, 81109 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Viktor Cigáň Saratovská 6C, 84102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Mária Strajňaková Šancova 11 B, 81501 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 10,00 €
Šajbidor Miloš Grösslingova 41, 83104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Kissová Andrea Ipelska 15, 82107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Silvia Sedláčková Palárikova 3156/4, 81105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Michal Medveď Galvaniho 16600/25C , 82104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Miroslava Jakubíková Fraňa Kráľa, 33, 81105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Sloviková Oľga Opletalova 104, 84107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Mihalovič Patrik Tranovského 29, 84102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Miladinovic Alexandra Vajnorska 54, 83104 peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Hegedüš Peter M. R. Š. 713/13, 90046 Most pri Bratislave peňažný dar 16.09.2022 15,00 €
Wagner Richard Jesenná, 8, 82104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 5,00 €
Kuruc František, Ing. Talichova 2, 84102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 20,00 €
Baricicová Viera Guothova 13, 83101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Nagyová Melinda Gercenova 11, 85101 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Vinzce Sovičová IVA Mozartova 17, 81105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Matúš Danko Krivá 21, 90051 Zohor peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Tisovský Adam Žltá 7, 85107 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Korcsog Peter Chladna 11, 83106 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Bečvarov Boris, Ing. Súmračná, 12, 82102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Truchla Petra, Ing. Liscie udolie 22, 84104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 150,00 €
Sales Machine sro Štefánikova 874/24, 81104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 200,00 €
Semenov Kirill Jana Stanislava, 27, 84105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 30,00 €
Mgr.Michal Ordogh Bartoškova 122/3, 83104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 50,00 €
Radoslav Pukluš Kouřimská 28, 13000 Praha peňažný dar 16.09.2022 15,00 €
Frivaldský František Bledulova 52, 84102 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 5,00 €
Vacvalová Tereza Jána Stanislava 3010/5, 84105 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 10,00 €
Motešický Juraj Sološnická 19, 84104 Bratislava peňažný dar 16.09.2022 10,00 €
Matej Hoťka Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 50,00 €
Sebíň Michal, RNDr., PhD. Osvetová 20 , 82105 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 20,00 €
Michaela Štefaňáková Jasovska 1, 85107 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 20,00 €
Čík Juraj Rolnicka 296, 83107 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 50,00 €
Venczel Ladislav Trenčianska 17, 82109 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 25,00 €
Melicherčíková Gabriela Muškátová 4, 82101 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 50,00 €
Godány Štefan Pri strelnici 1, 82104 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 50,00 €
Šutriepková Jarmila, Ing. arch. Tupolevova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 50,00 €
Veličková Zuzana U Hluška, Okružná 110/79, 02204 Čadca peňažný dar 17.09.2022 30,00 €
Janíček Viktor, Bc. Saratovská 14, 84102 Bratislava peňažný dar 17.09.2022 20,00 €
Dúcky Viktor, Ing. 9.mája 591/26 , Bánovce n/B peňažný dar 18.09.2022 100,00 €
Matejková Lucie, PharmDr. Hálova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Martin Kalmár Pri vinohradoch 269, 83106 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Martin Kalmár Pri vinohradoch 269, 83106 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Hargaš Richard, Mgr. Velehradská, 31, 82108 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 50,00 €
Dorociaková Sofia Zohorska 4, 84104 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 10,00 €
Vondryska Marek Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Olejníková Božena RNDr. Smrečianska 3970/19, 81105 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Valariková Mária Stred 41. Zákopčie 023 11 peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Viera Orosová Na Vrsku 2, 81102 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 30,00 €
Lukáčová Jana Wolkrova 15, 85101 Bratislava peňažný dar 18.09.2022 20,00 €
Lippová Marika Ružová dolina 6, 82108 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 30,00 €
Cvečka Marian Košická 49, 82108 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Ferianc Juraj, Ing. Vavrinecka 23, 83152 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Michal Noskovič Ivana Bukovcana, 22, 84107 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Jana Gogoláková Wolkrova, 43, 85101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 20,00 €
Korobová Alexandra Krížna 10, 81107 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 2 500,00 €
Kolenič Peter, Ing. Tranovskeho 57, 84102 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Batovská Lenka Nedbalova 19, 81101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Adam Foldes Stromová 21, 83101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 10,00 €
Porubcová Katarína Al. Radnotiho 1633/3, 85110 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 250,00 €
Tomas Kolen Zadunajska cesta 3, 85101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 10,00 €
Matúš Zak Horska 12817/11F 83152 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 30,00 €
Hamaš Branislav Ľubľanská 10, 83102 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 30,00 €
Bobuš Michal Horná 5, 83152 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 30,00 €
Almasi Andrej Nižovecká 441/10 97223 D. Vestenice peňažný dar 19.09.2022 10,00 €
Garaj Michal Záhrebská 11, 81105 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 30,00 €
Barbara Lasticová Teplicka, 83102 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 100,00 €
Ľubomír Hanuíik Silvánska 11, 84104 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 10,00 €
Bučko Marek Dúbravská ces. 5807/9. 845 38 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 15,00 €
Majerníková Silvia Rebarborova 51/C, 82107 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 250,00 €
Matúš Grznár Mierová 441/13, Radošina 956 05 peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Táborský Ladislav Ing. Hanulova, 7, 84101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 150,00 €
Michal Skrisa Zuzany Chalupovej 13A, 85107 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 15,00 €
Juhász Zsolt Muskatova 4, 82101 Bratislava peňažný dar 19.09.2022 50,00 €
Marek Jašíček Pekna cesta 1104, 93042 Hviezdoslavov peňažný dar 20.09.2022 250,00 €
Burjan Vladimír, RNDr. Tupolevova 7, 85101 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Martin Vavrinčik Murgasova, 1/A, 81104 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Rosina Konštantín Kmetovo namestie 4, 81107 peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Gurín Jaroslav Ostriežová 9060/4, 84106 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 5,00 €
Veronika Hagovská Studenohorská 47, 84103 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 150,00 €
Chalupka Ivan, Ing. Drotárska cesta 3, 81104 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 22,00 €
Monika Jursová Jaroslavova 12, 85101 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Hurbych Mykhailo Bajkalska, 9, B, 83104 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Jankovičová Naďa Stromova 38, 83101 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Rajniak Matej Vajnorská 69, 83103 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 10,00 €
Klobučníková Zuzana Račianska 93, 83102 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 10,00 €
Zwachová Ivica Račianska 25, 83102 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 10,00 €
Harvanová Moravčíková Jana Plynárenská 3f, 82109 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Marián Szakáll Kadnarova 17, 83152 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Dušan Martinčok Mytna 46B, 81107 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Zelený Boris, Mgr. Kúpeľná 2, 81102 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 2 500,00 €
Oto Strauch Kalinciakova 23, 83104 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Brtko Peter, Ing. Nad ostrovom 1, 84104 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Burcl Ľubor Ing. Podkorunska 3, 84110 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 50,00 €
Máté Mário Hostinského, 84101 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 100,00 €
Kostka Ján Na Slanci 8, 83152 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Sobota Ľuboš Povraznicka, 3052/8, 81105 Bratislava peňažný dar 20.09.2022 30,00 €
Martin Lednár Horská 11/F, 83152 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 50,00 €
Lindbergh Katarína, Mgr. Zámocká 32, 81101 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 500,00 €
Bobko Martin Ing. Exnárova, 17, 82103 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 150,00 €
Lucia Pašková Horná 25, 90001 Modra peňažný dar 21.09.2022 5 000,00 €
Dvořák Oskar, Mgr. Mesačná 3241/1, 82102 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 25,00 €
Izabela Dikoš-Malašenková Rumančeková 36, 82101 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 30,00 €
Radoslav Kysucký Kadnarova 103, 83106 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 51,00 €
Šátek Ivan, Ing. Jančova 3, 81102 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 50,00 €
Terpák Pavol, Ing. Jiskrova 5/1, 83104 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 20,00 €
Mojžiš Roman, Ing. arch. Bernolákova 3, 81107 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 30,00 €
Ondrej Horváth Angyalova 493/38, 96701 Kremnica peňažný dar 21.09.2022 50,00 €
Matúš Kulich Jedľová 22, 90025 Chorvátsky Grob peňažný dar 21.09.2022 30,00 €
Pietruchová Claudia Slavicie udolie 98, 81102 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 20,00 €
Colotka Martin Flöglova 6, 81105 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 50,00 €
Jozef Gregor Lesná 16, 90027 Bernolákovo peňažný dar 21.09.2022 10,00 €
Lucia Žatkuliaková Ukrajinská 4, 93102 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 30,00 €
Michal Štuller Vinohradska 35, 90035 Stupava peňažný dar 21.09.2022 100,00 €
FilmCraft, s.r.o. Račianska 13274/66 83102 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 150,00 €
Nerádová Michaela Poľná 21, 81108 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 10,00 €
Ďurovič Michal Mariánska 6, 96801 Nová Baňa peňažný dar 21.09.2022 10,00 €
Pokštefl Bohumil Lenardova 8, 85101 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 100,00 €
Ležovičová Tereza Ďurgalova 4, 93101 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 20,00 €
Valentín Vladimír Brančská 9, 85105 Bratislava peňažný dar 21.09.2022 50,00 €
Mudrochová Alena Kadnárova 4, 83105 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 30,00 €
Lomenová Janka, Ing. Svetlá 7, 81102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 50,00 €
Aldaam Omer Hlavna 119A, 90041 Rovinka peňažný dar 22.09.2022 30,00 €
Krasoň Tomáš Teslova 63, 82102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 100,00 €
Hvolka Marek Budatínska Lehota 240, 02401 K.N.Mesto peňažný dar 22.09.2022 500,00 €
Schranz Zdeněk Holleho 2A, 90028 Ivanka pri Dunaji peňažný dar 22.09.2022 30,00 €
Odorčáková Andrea Priekopy 24, 82108 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 30,00 €
Mažár Michal Na hrebienku 35, 81102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 50,00 €
Zápotočná Martina Romanova 5, 85102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 20,00 €
Tamara Nemlahová Pri Hrubej lúke , 84102 Bratislava1 peňažný dar 22.09.2022 10,00 €
Knappová Katarína Breznianska 11, 04011 Košice peňažný dar 22.09.2022 8,00 €
Karman Marek, MUDr. Fialkové úd. 2104/14, 81102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 50,00 €
Vanko Dušan Čierny chod, 10193/29, 82101 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 10 000,00 €
Kumicik Adam Pažiť 192, Pažiť 958 03 peňažný dar 22.09.2022 80,00 €
Liska Peter Trnková 315/1, 85102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 30,00 €
Michal Augustín Pri Hrubej lúke 3, 84102 Bratislava peňažný dar 22.09.2022 10,00 €
Štefánková Marta Hubeného 16, 83153 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 50,00 €
Weberová Michaela Namestie slobody 13, 81106 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 30,00 €
Eliáš Juraj Osuskeho 36, 85103 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 50,00 €
Boudová Eva Ing. Marianska 8, 81108 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 100,00 €
Ľachová Paulína Na Revíne 15, 83101 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 10,00 €
Patrik Gregor Vodárenská 7 , 90042 Dun.Lúžna peňažný dar 23.09.2022 50,00 €
Mandl Vladimír Kubacova 17, 83106 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 30,00 €
Mucciolo Marcus Tovarenska 14, 81109 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 50,00 €
Jakub Krchňavý A. Gwerkovej 18, 85104 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 150,00 €
Igor Polakovič Pod Zečákom, 87A, 84103 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 30,00 €
Pavol Zahradník Račianska 115, 83102 Bratislava peňažný dar 23.09.2022 30,00 €
Vančová Nina, Mgr. Tranovskeho 29, 84102 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 30,00 €
Mikuška Pavel Bystrická 7402/29, 84107 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 30,00 €
Pružinská Alena, Ing. F. Krala 31, 81105 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 100,00 €
Pufflerová Šarlota Vavilovova 6, 85101 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 50,00 €
Kožíková Janka Mlynarovicova 13, 85103 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 50,00 €
Ľubomír Grňo Budatínska 24, 85106 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 50,00 €
Mária Halászová Kašmírska 25, 82104 Bratislava peňažný dar 24.09.2022 50,00 €
Lacinová Ľubica, RNDr., CSc. Nezábudková 2, 82101 Bratislava peňažný dar 25.09.2022 50,00 €
Rabel Eva Pavlovova 12, 82108 Bratislava peňažný dar 25.09.2022 30,00 €
Kičinová Jana Hlaváčiková 3, 84105 Bratislava1 peňažný dar 25.09.2022 50,00 €
Kanclířová Barbora Brizitska 1a, 84102 Bratislava peňažný dar 25.09.2022 200,00 €
Kolenič Igor Mikovíniho 9, 83102 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 20,00 €
Lustoň Juraj Kutlikova 13c, 85102 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 50,00 €
Monika Vysoká Polárna 4, 82102 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Romana Sládeková Vazovova 17, 81107 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 50,00 €
Barta Juraj Grosslingova 30, 81109 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Rastislav Bajnóci Fedinova 5, 85101 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Miladinovic Anna Palarikova 9, 81105 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Martin Duda Kadnarova 53, 83151 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Konfal Štefan Závodná 3/C, 82106 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Heidema Friedrik Druidska, 7, 81109 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 50,00 €
Krnáčová Katarína Tichá 4, 81102 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 50,00 €
Kešeľák Tomáš Sibirska 40, 83102 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 15,00 €
Bystrická Katarína, JUDr. Cajakova 34, 83101 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 30,00 €
Kuruc Jakub M. C. Sklodowskej 23, 85104 Bratislava peňažný dar 26.09.2022 75,00 €
Elena Doricová Zemková Bakošova 2101/32, 84103 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Peter Ševce Nad Terasami 499/6, 97101 Prievidza peňažný dar 27.09.2022 100,00 €
Važan Andrej Nábrežná 18, 85101 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Marková Karin Pod zámkom 611, 90032 Borinka peňažný dar 27.09.2022 250,00 €
Čambál Matej J. C. Hronského 18, 83102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Bachratá Ivana, Mgr. Palisady 10, 81106 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 10,00 €
Polčík Boris Dominova cesta 46, 98101 Banka peňažný dar 27.09.2022 100,00 €
Šácha Martin Gajova 3, 81109 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Nemček Michal Čsl. armády 1, 90001 Modra peňažný dar 27.09.2022 10,00 €
Kupka Milan, Mgr. Tranovskeho 37, 84101 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Kizaková Gabriela, Ing. Páričkova 11, 82108 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Várady Eduard Teplická 17, 83102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Valušiaková Kordová Jordanka, Ing. Na Kastieli, 22, 84107 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 20,00 €
Černek Katarína, Ing. Palarikova 10, 81105 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Masaryk Tomáš, Ing. Pluhová 33, 83103 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
FINbusiness, s.r.o. Vigľašská 3010/9, 851 07 Petržalka peňažný dar 27.09.2022 150,00 €
Chmelár Miroslav Lachova 27, 85103 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Aleksieva Nina, Mgr. Zochova 16, 81103 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Žilka Róbert, Mgr. Za koníčkom 1/c, 90201 Pezinok peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Stojanka Dolezhajová Sustekova, 8, 85104 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 10,00 €
Mornár Martin Fialová 4, 85107 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 20,00 €
Kunecová Lenka Pajštúnska 7, 85102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Alena Michlíková Silvánska, 3, 84104 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 20,00 €
Sopčák Igor Slovenská 16, 052 01 Spišská Nová Ves peňažný dar 27.09.2022 150,00 €
Štefan Královič Klemensova 15, 81109 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Kravec Vladimír, Ing. Jurska 23, 83102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Róbert Packa Nam. hraniciarov 5, 85103 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 20,00 €
Jakub Malich Palisady 28, 81106 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Hajduk Michal Jankolova 9, 86104 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Medvecká Natália Hranicna 22, 82105 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Láštic Erik, Mgr. Teplická 11, 83102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Symington - Maar Anna, Mgr. Racianska 26e, 83102 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Štasselová Lucia Potočná 16, 90033 Marianka peňažný dar 27.09.2022 50,00 €
Marian Ján peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Peceň Pavol Jasovská 7, 86101 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 25,00 €
Bačová Milena Šintavská 26, 85101 Bratislava peňažný dar 27.09.2022 30,00 €
Oľga Pietruchová Slávičie údolie 98, 81102 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Veronika Hagovská Studenohorská 47, 84103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Michal Kubinec Topasova 1B, 85110 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 150,00 €
Šúchal Marián Porubského 4, 81106 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Andrej Krištúfek Strakova 1, 81101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Karina Molnárová Vajnorská 46, 83103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Aschenbrennerová Zuzana Sekurisova š, 84101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Bořuta Richard, Ing. arch. Račianska 1549/10, 83102 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Lucia Resch Lehockeho 2, 81105 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Hlatký Tomáš Krásnohorska 22, 85107 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Janoušková Viktória Ľubľanská 2, 83102 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Slančík Martin Strazska cesta 13, 96001 Zvolen peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Čižmárová Zuzana, Ing. arch. Vajnorská 98/B, 83104 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Žuffová Jaroslava, Ing. arch. Osuského 46, 85103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Suri Samuel Bernolákova 7, 81107 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 650,00 €
Lucia Liptáková Cementárenská 31, 90031 Stupava peňažný dar 28.09.2022 20,00 €
Ľuboš Iskra Mudrochova 5, 83106 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 42,00 €
Ján Garaj Žilinská cesta 16, 03401 Ružomberok peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Zuzana Kukelová Jarabinkova 10, 82109 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 10,00 €
Palik Stefan č.d.109, 01802 Dolná Maríková peňažný dar 28.09.2022 10,00 €
Sakáč Tomáš Karpatská 3 , 04001 Košice peňažný dar 28.09.2022 25,00 €
Řehuřek Filip Záhradnícka 4843/85, 82108 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 100,00 €
Bóna Juraj, Ing. Hany Meličkovej 35, 84105 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Antalova Plavuchova Lenka Cernockeho 7, 83153 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
BeganyiI Martin Podjavorinskej 13, 81103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Katarína Načiniaková Smikova 1, 83102 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Miriam Danková J.Alexyho 11, 84101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Heleš Vladimír Mlynarovičova 1590/13, 85103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Pasko Martin Na varte, 2/E, 83101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Alfoldi Alexandra Staré Grunty 260, 84103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Lupták Ronald Pri starej Prachárni 14, 83104 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 100,00 €
Andrea Kasanická Straková V záhradách 32, 81102 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 100,00 €
Katarína Bachratá Janotova 1, 84101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Laučík Radomír Ružinovská 28, 82103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Tatiana Tothova Kvetna 10, 82108 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 250,00 €
Gallay Ladislav Malokrasnanska 8, 83104 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 150,00 €
Vojteková Silvia, Mgr. Na križovatkách 33, 82104 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 30,00 €
Feriancová Zuzana, Ing. Drieňová 1/F, 82101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Káčerik Michal Grösslingova 4, 81109 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 128,00 €
Filčák Mikuláš Pifflova 8, 85101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 250,00 €
Mack Adela, Ing. Drienova 1c, 82101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Švec Andrej Vrútocká 38, 82104 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 50,00 €
Neruda Pavol Vajnorska 79, 83103 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 100,00 €
Štadler Peter Röntgenova 1184/18, 85101 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 500,00 €
Ondrej Važan Vlčie hrdlo 83, 82107 Bratislava peňažný dar 28.09.2022 10,00 €
Grešo Lukáš Vladina 825, Tvrdošín 027 44 peňažný dar 29.09.2022 15,00 €
Čermáková Lucia, Ing. Luzna 17, 85104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Ivo Poláček Puskinova 2, 81104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Daniela Madarová Plickova 5, 83106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Straková Jana, BSBA Malokarpatské nám. 2 - 84103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Medvecký Ivan, Ing. Malokarpatské nám. 2 - 84103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Ďurindová Mária, Ing. Cesta na Kamzik 5/a, 83101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Kizak Tomáš Mytna 27, 81107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 15,00 €
Ondrejčáková Skarlet, Mgr. Budovateľská 15, 82108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Matej Wild Chlumeckého 9, 82103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Žák Jakub Bílikova 20, 84101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 150,00 €
Adamik Vladoslav Jamnického 6, 84105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 20,00 €
Vladimír Mokráň Pohraničníkov 2ABratislava, 85110 peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Uhrínová Eva,Uhrín Alexander Istrijska 8/B, 84107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Rapavý Martin, Mgr. Nejedleho 28, 84102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Bátiková Andrea Röntgenova 18, 85101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Pipa Peter Podzahradna 3, 82106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Kuruc Jakub M. C. Sklodowskej 23, 85104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Venczel Ladislav Trenčianska 17, 82109 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 20,00 €
Dušička Jakub Jegeho 12, 82108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Zuzana Košťálová Černyševského 31, 85101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 5,00 €
Lacko Vladimír SNP 16, 81106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 5,00 €
Hefty Ján Medená 17, 51102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Baldovič Róbert, MVDr. Dulovo nam 4, 82108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Cibulka Roman Mošovského 19, 81103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Koczianová Ľubica, Mgr. Trenčianska 46, 82109 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Papšíková Zuzana Smolenická 12, 85105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Monika Teplanová Kláry Jarunkovej 5, 97401 B.Bystrica peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Malejčík Rastislav Balkánska 101, 85110 Rusovce peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Alexy Zdenko Ing. Havlíčkova 3, 81104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Cicková Veronika Šancova 70, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Miloš Kmety Brusnicova 10 G, 83101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Paska Dean Ing. Štúrova 561/11, Stará Turá 916 01 peňažný dar 29.09.2022 150,00 €
Cillingová Andrea Hanulova 11, 84101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Stankoviansky Michal Iňa 104, 93553 Iňa peňažný dar 29.09.2022 5,00 €
Krchňák Martin Hlaváčiková 33, 84105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Martina Kesely Šimková Mlynarovičova 22, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
DarSoft, s. r. o. Nám. Hranič. 2450/19, 85103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 150,00 €
Michal Gramblička Lazaretská 36, 81109 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 100,00 €
Babjaková Nikola Riazanská 62, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Padáčová Barbora, JUDr. Račianska 13, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Vaškanin Igor Wilsonova 4, 81107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Baliga Pavol Matúškova 3, 83101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 100,00 €
Urban Christian Csl. tankistov 300/C, 84106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Miškovská Inge, Ing. Matúšova 3521/17, 81104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 150,00 €
Kešel Jaroslav Čaklovská 6, 82102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 40,00 €
Gunár Marek, Ing. Jakabova 52, 82104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 20,00 €
Gavorová Zuzana Kadnárova 57, 83151 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 5,00 €
Roth Tibor, Ing. Stavitelska 3, 83104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 100,00 €
Guľa Peter, Ing. Bosákova 3982/3, 85104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Mw L Novosadova Geologická 12187/40, 82106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Hallon Tomáš Sputniková 27, 82102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Zuzana Maksimčuk Palárikova 27, 81102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Králik Michal Záhradnícka 1, 81107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Barát Juraj, Ing. Ul. Slnečná 47, Komárno peňažný dar 29.09.2022 20,00 €
Slezák Matej 3 Cintorinska, 81108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 250,00 €
Frtus Michal Jasovska 43, 85107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Kollár Nick Kevin Landererova 8, 81109 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Vladimír Paulen Medená 4, 81102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 250,00 €
Grečmal Radoslav, Ing. arch. Slowackého 35, 82104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 500,00 €
Staško Peter, Ing. Bršlenová 9, 84108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Martin Gajarský Ľubovnianska 5, 85107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
INNOVATIONS s. r. o. Letná 1, 831 03 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 100,00 €
Lýdia Uhrinová Zuzany Chalup.j 16/A, 85107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Antoš Dušan, Ing. Hargasova 21, 84106 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Vrbovský Andrej, Bc. Janka Alexyho 3, 84101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Toneiser Tomáš Toryská, 12, 82107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Alexandra Pracný Drieňová 11, 82103 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 250,00 €
Szabóová Zuzana Jarabinkova 2, 82109 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Ján Hevessy Kresánkova 2, 84105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 15,00 €
Brém Knorová Martina, Ing. Thurzova 16, 036 01 Martin peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Mader Radoslav Saratovska 6, 84102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Samuel Skyva Pod rovnicami 65Bratislava, 84102 peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Krajčovič Pavel Belopotockého 3, 81105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Ťapajna Jozef Líščia 3547/18A 90031 Stupava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Kacvinsky Peter Nezabudkova 16, 90201 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Glassová Petra Roniankova , 85102 Bratislava5 peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Cavallet Caterina Narcisova 14, 82101 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Svitok Miroslav Riazanska 64, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Adamovic Ján Ľubľanská 4Bratislava, 83102 peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Peter Chrenka Drotárska 9, 81102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 44,00 €
Peter Rerta Steinov dvor 2, 81107 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 5,00 €
Vladimír Jurasek Matejkova 47, 84105 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Viera Psotková Karola Adlera 14, 84102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Maria Evans Medena 25, 81102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Peter Stastny Dunajská 25, Bratislava peňažný dar 29.09.2022 150,00 €
Lomnická Marta Pieninská 13, 97411 Banská Bystrica peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Havranová Andrea Miletičova, 60, 82108 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 30,00 €
Raskovic Vladan Racianska 65, 83102 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Fiabane Michal Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina peňažný dar 29.09.2022 20,00 €
Čačík Dávid Bazovského 12, 94901 Nitra peňažný dar 29.09.2022 10,00 €
Móro Róbert Furdekova 25, 85104 Bratislava peňažný dar 29.09.2022 50,00 €
Bezák Michal Kresankova 6, 84105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Zolcer Erik 991 07 Slovenské Ďarmoty 142 peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Vondryska Marek Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Taračová Kamila, Mgr. Kalinčiakova 9, 83104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Laura Heymans Trimaj Korenicova 11, 81103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Šafáriková Barbora Dopravná 12Bratislava, 83106 peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Hierweg Richard, Ing. Kubranská 246, 91101 Trenčín peňažný dar 30.09.2022 150,00 €
Gnip Slavomír, RNDr. Milana Marečka 5, 84109 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Veronika Kovacsova Baumgasse 50/2/19iedeň peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Štefíková Zuzana Rastislavova 3146/9B, 90901 Skalica peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Salner Andrej Heydukova 15, 81108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
Šinková Eva, Mgr. Žilinská 14, 81105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 11,00 €
Perger Adam Sustekova 19, 85104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Sedláčková Júlia Palárikova 3156/4, 81105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 10,00 €
Solan Zdena, Mgr. Záhradnícka 20, 84107 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Retzer Július Blumentálska 19, 81107 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Ďurinda Ján Cesta na Kamzík 5/A, 83101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Vladimir Šarčevič Tehelná 3064/25, 83103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 15,00 €
Dana Komlossyová Páričkova 11, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Michal Belica Púpavová 27, 84104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
Martin Herchl Karadzicova 47, 81107 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Srnáková Lenka Medená 4, 81102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 150,00 €
Čižmár Aleš Riazanská 34, 83103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Collak Mikuláš Seberiniho 4, 82103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Roman Maas Na križovatkách 31A, 82104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
Tomáš Buranský Gabcikova 8, 84105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Andrej Shadura Páričkova 13, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Filipek Rastislav Pažitná 1082/10 91701 Trnava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Jana Semakova Vladislav Semak Galbavého 2, 84101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 98,00 €
Solony Michal Polianky, 7/g, 84101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Repiščák Vladimír Holubyho K III Martin peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Švanterová Alexandra Na križovatkách 37/E, 82104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
Vargová Natália Cadrova 1, 83101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Baránek Pavol Koprivnická 3401/9C, 84102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 150,00 €
Pagáč Peter Moskovska 27, 81108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Potočnák Juraj Mozartova 10, 81102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Zbuško Matúš Blagoevova 24, 85104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Gregor Michal Liscie nivy 239/10, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Valková Tatiana Pri st.j prach., 10635/6, 83104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Kernasevic Alexander Považanova 4, 84102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Rastislav Toma Mudronova 99, 81104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Martin Petrák Budatínska 10, 85106 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Antol Miroslav Devínska cesta 30a, 84104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Kurinec Tomáš Makovickeho 8, 83103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 250,00 €
Ďuricová Snezanka Sibírska 55 , 83102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Schneider Martin Mierova 25, 82105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Vagaský Tomáš Dostojevského rad 13, 81109 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Meluš Boris Podjavorinskej 5, 81103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
WOODMASTER SK Vajnorská 1346/135, 821 04 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
Dvorská Barbora Podjavorinskej 5, 81103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 100,00 €
REVERTO Špieszova 3362/3, 84104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Rastislav Šoltes Landererova 6, 81109 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Duraj Mikuláš, Mgr. Štefana Králika 14, 84108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Dobiáš Viliam, MUDr., PhD. Gessayova, 17, 85103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Novotný Lukáš Budovateľská 31, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 15,00 €
Bukový Ľubomír Liscie udolie 143, 84104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 500,00 €
TransferWise Miletičova 1, 821 08 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 33,54 €
Barlogová Adriana Racianska 26d, 83102 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Najvirtová Andrea Tupeho 51, 83101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Vladimír Držík Topoľčianska 29, 85105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 150,00 €
Toman Tomáš Bielkova 3884/6, 82104 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Szusciková Zuzana,Szuscik Roman Azalková 4, 82101 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 10,00 €
Lauko Ján Kostlivého 4, 82103 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Kamenec Tomáš, Mgr. Svatoplukova 8, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 30,00 €
Chmelíčková Gabriela, PhDr. Budovateľská 37, 82108 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 20,00 €
Truchan Pavol, Ing. Stachanovska 51a, 82105 Bratislava peňažný dar 30.09.2022 50,00 €
Nemečkay Peter Páričkova, 82108 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Finanzpartner, a. s. Tallerova 5, 811 02 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 700,00 €
Almássy Ambróz Bebravská, 26, 82107 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Leitman Anton,Leitmanová Anna Rovníková 10B, 82102 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Jozef Gejdoš Malokrasňanská 10, 83154 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Kohút Štefan Ožvoldíkova 4, 84102 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 5,00 €
Mathe Adam Vrakunská cesta 4, 821 02 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 10,00 €
Ľubica Sládeková Vazovova 17, 81107 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Andrej Schulcz Moskovská 15, 81001 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 500,00 €
Bechera Lukáš Mraziarenska 3, 82108 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 15,00 €
Truchla Petra, Ing. Liscie udolie 22, 84104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Bönde Richard Nedbalova 9, 94912 Nitra peňažný dar 01.10.2022 10,00 €
Molnár Peter, Ing. Tupolevova, 12, 85101 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 75,00 €
Róbert Glos Ondreja Štefanka 2, 85101 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Andrej Jurga Mlynské nivy 53, 82109 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Dorociak Ľubomír, Ing. Zohorská 4, 84104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Bielčiková Lucia Hubeneho 40, 83153 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 20,00 €
Ťažká Eva Ing. Ľanová 5236/2, 82101 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Mišanková Michaela, JUDr. Staré grunty 172, 84104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Poliak Pavel, Ing. Belehradská 6, 83104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Uhlík Lukáš Budatínska 81, 85106 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 20,00 €
Andrea Skyvová Pod rovnicami 65, 84104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Čenteš Juraj, Ing. Leánska 7, 83152 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Kontšeková Magdaléna Moskovska 12, 81108 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 50,00 €
Ferianc Martin, Ing. Nezábudková 38, 82101 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 10,00 €
Marcin Lukáš Znievska, 22, 85106 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Viktor Lampert Šancová 51, 83104 Bratislava peňažný dar 01.10.2022 30,00 €
Beleš Jozef Dimitrovova 1/A, 81108 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 30,00 €
Václavíková Eva Dúbravčická, 3610/1C, 84102 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 10,00 €
Lubelec Michal, Mgr. Landauova 10, 84101 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 30,00 €
Ľubica Marková Obchodná 3a, 90027 Chorvátsky Grob peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Švecová Hana, Ing. Nádražná 13, Ivanka pri Dunaji peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
TAXI 24 SK - T&CS s.r.o Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 30,00 €
Mazúr Ján, Mgr. Steinov dvor 3, 81107 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Ondriska Miroslav, MUDr. Hlboká cesta 3, 81104 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 15,00 €
Šušlíková Mária, Ing. Budatínska, 20, 85106 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Lenka Veselská Kresánkova, 84105 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 20,00 €
Slimák Dušan, Mgr. Stromová 34, 83101 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Ragač Marek Rezedová 579/3, 82101 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Novotný Matej J. Stanislava, 29, 84105 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Keppl Julián, Ing. arch. Astrová 20, 82101 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 150,00 €
Broniš Vladimír, Ing. Slovinec 13, 84107 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Petráš Daniel Čsl. parašutistov 1, 83103 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Alexandra Jacková Obchodna 13, 81103 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 100,00 €
Michal Elman Panónska cesta 4A, 85104 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 30,00 €
Gandžalová Daniela Rudlovská cesta 48, 97401 B.Bystrica peňažný dar 02.10.2022 5,00 €
Jalč Matej Súľovská 11, 82105 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Stanko Peter, PharmDr. Kamenná 20, 84110 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 50,00 €
Tomáš Hacura Hany Ponickej 18, 84103 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 10,00 €
Lukáš Antala Židovská 21, 81101 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 20,00 €
Júlia Kucejová Drotarska cesta 66, 81102 Bratislava peňažný dar 02.10.2022 20,00 €
Boros Tomáš Jelačičova, 24, 82108 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Križanová Kristína, MUDr. Studenohorska 89, 84103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Mattoš Peter, Ing. Lachova 32, 85103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 20,00 €
Miroslava Vajdová Mlynarovicova 10, 85103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Krišťák Peter, Mgr. Grosslingova 52, 81109 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 150,00 €
Júlia Žákovičová Rezedová 28, 82101 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Nedobová Miroslava, Ing. arch. Sibírska 28, 81103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 150,00 €
Maslej Lucia Dohnányho 20, 82108 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 20,00 €
Tatranská Hana Beňadická, 85101 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Gabris Jakub Majoranova 15, 82107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Manko Miloš Ušiakova 4, 84101 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Jakubecová Monika Galbavého 2, 84101 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 10,00 €
Slovíková Oľga Opletalova 104, 84107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Tremko Matúš E.M.Šoltésovej 2759/15, 05201 S.N.Ves peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Michaela Hefková Nabrezie mladeze 567, 94901 Nitra peňažný dar 03.10.2022 15,00 €
Sylvia Sarkanyová Baloghová Líščie údolie 180, 84104 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 75,00 €
Andrea Pisová Poštová 50 90027 Bernolákovo peňažný dar 03.10.2022 15,00 €
Martin Zúbek Švabinského 6, 85101 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Mravec Peter Jasencová 15, 84107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Civanova Iveta Pribišova 4, 84105 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Daňko Jozef Ing. Ondrejovova 24, 82103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Pišoja Ondrej Krížna 4092/38 81107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 40,00 €
Kunsteková Katarína č. domu 464, 90872 Závod peňažný dar 03.10.2022 10,00 €
Sabo Michal Humenské nám. 4, 85107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Agostonová Anna Karpatské nám. 14, Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Hudec Martin Čajakova 7, 81105 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Bilický Andrej Longobardska 30A, 85110 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Kubo Tomáš Sabinovská 9, 82103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Benedigová Michaela, Mgr. Strukova 24, 82105 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 10 000,00 €
Venglár Michal Klemensova 17, 81109 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Moskvič Róbert Tekovská 17, 82109 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Michal Filípek Ro Gazárka 1507, 90841 Šaštín- Stráže peňažný dar 03.10.2022 20,00 €
Kult.1629 Oravské Veselé 478, 029 62 peňažný dar 03.10.2022 100,00 €
Zrubcová Martina Krížna 24, 81107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Viktor Stupka Justicna 1, 81107 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 20,00 €
Ivan Pudiš Solivarská 1, 82103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Lenka Andová Kukučínova 48, 83103 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 20,00 €
Palutka Denis Tajovského 8568/3, 01001 Žilina peňažný dar 03.10.2022 10,00 €
Bogdalík Vladimír Hlaváčiková 18, 84105 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 10,00 €
Švanda Roman Tomášikova, 45A, 83104 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 150,00 €
Halás Michal, Ing., PhD. Hurbanova 83, 92001 Hlohovec peňažný dar 03.10.2022 30,00 €
Husárová Barbora Kýčerského 4, 81105 Bratislava peňažný dar 03.10.2022 50,00 €
Szőke Tomáš, Ing. arch. Nová 3. 84101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 15,00 €
Kossár Ladislav, Mgr. Bezrucova 9, 81109 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 250,00 €
Jurčák Tomáš Farskeho 18, 85101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Ruman Ján Ota Holúska 7/A, 84101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 15,00 €
Veselá Tatiana, PhDr. Kafendova 4, 83106 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Bisták Andrej, Ing. Kadnárova 25, 83152 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 50,00 €
Lackovič Ján, Ing. Limbasska 9, 90203 Pezinok peňažný dar 04.10.2022 25,00 €
Bónová Alena Hany Meličkovej 35, 84105 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 50,00 €
Veršovský Ladislav Ipeľská 11, 85101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 250,00 €
Lovas Martin Tabaková 4, 81107 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Švec Juraj Mileticova 70, 82108 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Vladimír Mlynárik Stromová 54A, 83101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 150,00 €
Daniela Kubušová Vlčie hrdlo 15, 82107 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 50,00 €
Bebiak Martin Radlinskeho 43, 81107 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 250,00 €
Miklos Martin Žlta 1A, 95170 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 10,00 €
Kult.1629 Oravské Veselé 478, 029 62 peňažný dar 04.10.2022 100,00 €
Kovacsová Viera Baumgasse 50/2/19, 10300 Viedeň peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Cicaková Naďa Púpavova 28, 84101 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 10,00 €
Savov Roman Holíčska 11, 85105 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 10,00 €
Podhradská Natália A.Gwerkovej 1538/9, 85104 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 30,00 €
Bahurinský Martin Zuzany Chalupovej 12, 85107 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 50,00 €
Žiaková Alžbeta Rajecká 40, 82107 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 10,00 €
Berzedy Miroslav Hany Meličkovej 5, 84105 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 20,00 €
Rouseková Iveta Česka 7, 83103 Bratislava peňažný dar 04.10.2022 50,00 €
Bošternáková Renáta Ovocna 14, 82107 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 50,00 €
Groll Andrej Legerského 1657/12, 83102 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 50,00 €
Naništa Roman Stolárska 10, 83106 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Janec Marek Nové záhrady V, 4, 82105 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 5,00 €
Koleková Katarína, Mgr. Čečinová 31, 82105 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Bronislava Schraggeova Mudroňova 56, 81103 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Alexandrová Gabriela MUDr. Korenicova 5, 81103 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 50,00 €
Lešš Jozef Vigľašská 8, 85107 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 100,00 €
Slovíková Zuzana Klemensova 10, 81109 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 50,00 €
Zafková Miriam Stromová 15, 83101 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 15,00 €
Cibula Dominik, Ing. Kpt. Jána Rašu 37, 84101 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Simona Ivanovičová Karadzicova 25, 81108 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 15,00 €
Šurdová Katarína Heyrovského 6, 841 03, Bratislava peňažný dar 05.10.2022 20,00 €
Gavenčiak Ján, Mgr. Riazanska 70, 83103 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Ľubomír Billý Záhradnícka 72, 84101 Bratislava peňažný dar 05.10.2022 999,00 €
Juraj Považan Horná Ves 129, 96701 Kremnica peňažný dar 05.10.2022 30,00 €
Majling Lukáš Blumentalska 16, 81107 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 150,00 €
Sapák Michal Mošovského 19, 81103 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 100,00 €
Sťahula Peter Vlčkova 14, 81104 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 150,00 €
Šolcová Mária Bartoškova 7 , 83104 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 50,00 €
Pavol Bujňák Cintorínska 3, 81108 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 250,00 €
Fridrich Peter Stromova 54, 83101 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 50,00 €
Hetteš Miroslav J. C. Hronského 16, 83102 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 75,00 €
Kalman Jozef Pristavná 8, 82109 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 10,00 €
Ľuboš Gajdoš Kosicka 26, 82109 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 30,00 €
Staroňová Katarína, Mgr. Koprivnická 28B, 84101 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 50,00 €
Kasanová Mária Cabanova 13, 84102 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 30,00 €
FINTAX EU s. r. o. Páričkova 1099/22 821 08 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 100,00 €
Lucia Kánová Furdekova 8, 85103 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 10,00 €
Zálešák Peter, Ing. Snežienková 2, 83101 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 500,00 €
Fraňo Nikoleta, Bc. peňažný dar 06.10.2022 5,00 €
Martina Kolečániová Agatova 9c, 84101 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 5,00 €
PROLINGO S.R.O. Kadnárova 105, 831 06 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 150,00 €
Matej Silný Púpavová 41, 84104 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 50,00 €
Balažová Lucia Hroznová 2, 90601 Pezinok peňažný dar 06.10.2022 15,00 €
Elena Vajdová Medená, 790/19, 90041 Rovinka peňažný dar 06.10.2022 150,00 €
Milan Satala Gaštanová 14, 0107 Žilina peňažný dar 06.10.2022 10,00 €
Zradula Pavel Stromova 6, 83101 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 20,00 €
Oravec Ladislav Palárikova 7, 0401 Košice peňažný dar 06.10.2022 50,00 €
Dušan Bernaťák Roľnícka 1/C, 83107 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 150,00 €
Marton Ivan PhDr. Palisády 18, 81106 Bratislava peňažný dar 06.10.2022 15,00 €
Peter Blaho Žehrianska 7, 85107 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 20,00 €
Šujan Juraj, Ing. arch. Karloveske rameno, 84104 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 250,00 €
Tóthová Andrea Spoločenská 15, 82104 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 30,00 €
Stodolovský Juraj Továrenská 14, 81109 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 20,00 €
Blahut Marcel Jastrabia 5A, 90025 Chorvátsky Grob peňažný dar 07.10.2022 25,00 €
Ing. Holík Michal Snežienkova 8, 83102 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 50,00 €
NETSTRA SOLUTIONS S. Plynárenská 2A, 821 09 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 250,00 €
Michal Žuravlov Koněvova 2894/39, 13000 Praha Žižkov peňažný dar 07.10.2022 10,00 €
Tomáš Kriššák Petržalská 1642/22, 06001 Kežmarok peňažný dar 07.10.2022 30,00 €
Jurák Andrej Lubovnianska, 85107 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 30,00 €
Hegedüš Adrián A. Gwerkovej 14, 85104 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 30,00 €
Krčmarová Adriana Mileticova 35, 82109 Bratislava peňažný dar 07.10.2022 250,00 €
Vovk Martin Medveďovej 9, 85104 Bratislava peňažný dar 08.10.2022 30,00 €
Vovková Zuzana Medveďovej 9, 85104 Bratislava peňažný dar 08.10.2022 30,00 €
Melko Michal Majerníkova 58, 85104 Bratislava peňažný dar 08.10.2022 30,00 €
Zelenay Ingrid, PhDr. Pod Rovnicami 41, 84104 Bratislava peňažný dar 09.10.2022 30,00 €
Pavel Ďurčo Jasovská 11, 85107 Bratislava peňažný dar 09.10.2022 50,00 €
Táborský Ladislav Ing. Hanulova, 7, 84101 Bratislava peňažný dar 09.10.2022 150,00 €
Moussa Samir Rusovská cesta 48, 85101 Bratislava peňažný dar 09.10.2022 250,00 €
Maar Stanislav, RNDr. 106 Slivkový sad, 84106 Bratislava peňažný dar 09.10.2022 500,00 €
Dorčák Pavol, Ing. Bajkalská 16027/29D, 82101 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 50,00 €
Dorčáková Andrea, Ing. Bajkalská 16027/29D, 82101 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 50,00 €
Konečný Vladislav Kvetná 20, 82108 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 250,00 €
Sufio s. r. o. Bottova 1 811 09 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 500,00 €
Silverberg Jeffrey Vígľašská 8, 85107 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 2 000,00 €
Prímus Viktor, Mgr. Zahradnicka 37, 81107 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 50,00 €
Ivan Ottinger Ružomberská 321/16, 82105 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 50,00 €
Tibor Takats Palisády 14, 81106 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 50,00 €
Ivan Greno Púpavova 43, 84104 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 10,00 €
Schusnix Tomas Romanova 3, 85102 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 15,00 €
Marnuseková Henrietta Popradska 56, 82106 P.Biskupice peňažný dar 10.10.2022 20,00 €
Elšík Marián Krásnohorská 2, 85107 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 30,00 €
Palčák Dušan Palárikova, 81104 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 30,00 €
Michal Martinák Budovatelska 2, 82108 Bratislava peňažný dar 10.10.2022 150,00 €
Ďuriš Michal Kvetná 2, 82108 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 100,00 €
Ďurišová Júlia Ing. Hrušovská, 28/A, 82107 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Kavický Lukáš, Ing. Havelkova 21, 84103 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Písecký Lukáš Mariánska 2, 81108 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 30,00 €
Kočalka Peter Kupeckého 17, 82108 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 30,00 €
Holešová Viera, Mgr. Nábělkova 8, 84105 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Kolarovský Matej Liptovská 1249/42, 82109 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Peceň Pavol Jasovská 7, 84101 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 25,00 €
Schnorrer Milan Langsfeldova 34, 81104 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 250,00 €
Ondrišek Michal Pri lesostepi 7, 84110 Bratislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Tihlarik Radoslav, Dr. Bartokova 2/A, 81102 Bearislava peňažný dar 11.10.2022 50,00 €
Langevin Michaela Dubravcicka 1B, 84102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Povalová Lucia Jozefa Kronera 4, 81205 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Luknár Dagmar, Mgr. Pri kríži 10, 84102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Januš Oliver Sadová 545/45, 06782 Dlhé n/Cirochou peňažný dar 12.10.2022 100,00 €
Ferenčík František Osuského 1632/42, 85103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Ondriska Miroslav, MUDr. Hlboká cesta 3, 81104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 10,00 €
Hron Jakub Kvacalova 23, 82108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 100,00 €
Palicová Zuzana Tabakova 4, 81107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Grácová Alžbeta, JUDr. Stredna 27, 82104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Cakil Sylvia Luzna 19, 85104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Andrea Jirešová Ukrajinska 10, 83102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Ing. Dana Jackuliaková MIDA Bagarova 8, 84101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Andrej Glézl Janackova 1, 81108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 250,00 €
Kupka Milan, Mgr. Tranovskeho 37, 84101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Marshall Eva, Ing. Bystrické sady 15, 84106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Lucia Jurgová Mytna 15, 81107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Pipa Peter Podzahradna 3, 82106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Kršáková Alena Budyšínska 12, 83103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Lacinová Ľubica, RNDr., CSc. Nezábudková 2, 82102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Galisová Daniela Polianky 7B, 84101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Bačík Peter Kukučínova 14, 83103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Janáčik Michal Gessayova 2500/39, 85103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Neruda Pavol Vajnorska 79, 83103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Dalibor Jančík Rumančeková, 30 82101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Juhaniak Milan Plynárenská 3A, 82109 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Ťažká Eva Ing. Ľanová 5236/2 85101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Jelínek Jakub Komárnická 2, 82103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 10,00 €
Báthory Milan, Mgr. Exnárova, 43 82103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Illés Milan, Ing. Narcisová 803/44 82101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Filip Švelan Ondavská 2, 82108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Homoľa Juraj Tomasikova 45A, 83104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Štefanička Lukáš Lietavská 7, 85106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Patrícia Šimbochová SIPA Bratislava-Ružinov 234/12, 82108 peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Demaître Michaela, Ing. Grösslingová 71, 81109 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Jozef Voskár Konopna 58, 90025 Chorvátsky Grob peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Martin Gajarský Ľubovnianska 5, 85107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Babuščák Roman, Ing. Hrobákova 24, 85102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Ďuriš Matej Doležalova 15, 82108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Kobolka Marián Grosslingova 47, 81109 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Halpert Pavol Hubeného 44, 83153 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Mahulena Potašová Bzovícka 20, 85107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Zvijač Petra Mgr. Rusovská cesta 52, 85101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Parec Terézia Hlavná 147, 02712 Čimhová peňažný dar 12.10.2022 10,00 €
Mináč Jakub, Mgr. Bieloruská 2, 82106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Švehlík Michal Vysoká 4, 81106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 250,00 €
Kočan Stanislav Račianska 24B, 83102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Andrej Šooš Istrijská 72A, 84107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Hergott Marián Karpatske nám., 22, 83106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Eichler Martin Pannonska 14, 90021 Svätý Jur peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Hlásnik Miroslav Beniakova 1, 84105 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 5,00 €
Kyša Jaroslav Drotárska 44, 84101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Matúš Grešš Komenského 558/14, 085 01 Bardejov peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Prekop Alan Svetla 10, 81102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Havlík Tibor, Mgr. Kocelova 24, 84108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Némethová Martina, Mgr. Lachova 1609/28, 85103 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 15,00 €
Masař Martin Matúšova 18, 81104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Fridrich Peter Stromová 54/A, 83101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Aujeský Kamil Cernysevskeho 7, 85101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Krippel Lukáš Račianska 69/B, 83102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 10,00 €
Maťo Dávid, Mgr. Hollého 3, 81108 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Janušicová Miroslava, Mgr. Nejedlého 69, 84102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Doletina Viktor, Ing. Za farou 12, 83107 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Hnát Krempaská Jana, Mgr. Na pasekách 16, 83106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Lukáš Slížik Pri Krizi 1, 84102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Džatko Šimon Kadnárova 95, 83106 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 10,00 €
Garaj Martin Ing. Bulikova 1, 85104 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Turan Filip Fedinova 3b, 85101 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 20,00 €
Šácha Ján Prešernova 56/4, 81102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 150,00 €
Kindji Paul Stefanikova 31, 81105 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 30,00 €
Matloň Michal Račianska 26B, 83102 Bratislava peňažný dar 12.10.2022 50,00 €
Kubala Karol,Kubalová Viera Bradacova 5, 85102 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Kšenzakovič Peter Fialová 4A, 85107 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Milán Miroslav Bajkalská 12985/9A, 93104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 20,00 €
Jánošíková Kristína Drienova 1D, 82101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Vojtek Radovan, Ing. Na križovatkách 33, 82104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Lehotská Jana Vidlicova 39, 83101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 3 000,00 €
Korbaš Oliver Bilíkova 20, 84191 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Mader - Kutská Nela Fedákova 14, 84102 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 5,00 €
Brogyányi Gabriel, Ing. arch. Dlhé diely II 9/b, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 100,00 €
Alexandra Pracný Drieňová 11, 82103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 150,00 €
Alexandra Schaefferova Stauraczgasse 12/14, 01050 Viedeň peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Filip Schwarz Myjavska 8, 81103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Martin Bokša Pribišova 41, 84105 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 15,00 €
Lukáš Bartko Dopravna 7, 83106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Filip Remsik Babuskova 3, 82103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 20,00 €
Miriama Pudisová Solivarska 1, 82103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 60,00 €
Samo Šoth peňažný dar 13.10.2022 5,00 €
Peter Uzek Bradacova 1, 85102 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Matúš Priehoda Tupolevova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Tomáš Michalec - TOMSOFT Hraničná 13, 82105 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Peter Azari Dobrovského, 2200/4, 81108 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Alena Mikuška Maasová Fedinova 24, 85101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 20,00 €
Goldschmidt Vladimír Mlynarovičova 8, 85103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Pinter Marek Budatínska 26, 85106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Nemethová Ivana Povraznícka 14, 81105 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 100,00 €
Hrivnáčiková Jana Dopravná 49, 83106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Hedviga Batalden B. Nemcovej 2, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Ján Zachar Púpavová, 8, 4104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Petrán Štefan Podzámska 11, 92001 Hlohovec peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Prikler Filip Račianska 24H, 83102 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 20,00 €
Polakovič Adam Bukovinská 7326/23, 83106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Jana Švehlíková Vysoká 4, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Jánošík Peter Janka Alexyho 5, 84101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Roblová Libuša Silvánska 29, 84104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Šumšala Marián Bebravská 13273, 821 07 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Aneta Šarišská Letná 9, 05801 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Oreilly Michael peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Jakubovič Andrej Dunajska, 3 81103 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Friš Milan Šúrska 48, 90025 Chorvátsky Grob peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Richard Kiss Tupého 36, 83101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Martynová Anna Vrakunská 45, 82106 Pod. Biskupice peňažný dar 13.10.2022 10,00 €
Vivoda Juraj Líščie nivy 12, 82108 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 100,00 €
Oríšek Renáta, Ing. Železničiarska 9, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Urda Rastislav, JUDr. Železničiarska 22, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Katarína Marenčák Zadunajská ces. 3722/6A, 85101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Marciš František Hrachova 16/B, 82105 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 150,00 €
Samuel Trstenský Jána Smreka 10, 84108 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Marcel Senko Búdková 29, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 15,00 €
Garajová Patrícia, Mgr. Ružinov 18446 84201 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Porubská Zuzana Za sokolovňou 3, 81104 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 20,00 €
Erika Chovancová Podunajska 29, 82106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Skraková Lucia,Skrak Šimon Brectanová 6/a, 63101 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Lovrantová Miroslava Jégého 5, 82108 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 50,00 €
Diana Puváková Vraticova 14a, 82106 Bratislava peňažný dar 13.10.2022 30,00 €
Ryban Jakub Rajcianska 2, 82107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Hrubcová Jana, Ing. Leanska 13, 83152 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Burcl Ľubor Ing. Podkorunska 3, 84110 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Ján Ťupek, Katarína Ťupek Novomestská Páričkova 27, 82108 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 10,00 €
Ondráš Peter Lachova 24, 85103 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 11,00 €
Bilčík Peter, Ing. Panenská 30, 81103 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Marianna Richterová Mierová 29, 82105 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 10,00 €
Žiak Jozef Rajecká 40, 82107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 5,00 €
Suchan Vladimír Tomasikova 50B, 83104 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Kapucian Boris, PaedDr. Páričková 25, 82108 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Miroslav Tryzňa Kvacalova 4, 82108 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Máťušová Viera Roľnícka 168, 83107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Igor Kočiš Kuklovská 54, 84104 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 100,00 €
Komáriková Jana Plickova 3, 83106 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Tomša Ľubomír, Ing. Staromlynská 55, 82106 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Boudová Eva Ing. Marianska 8, 81108 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Pavlíková Zuzana Lubinska 18, 81103 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Árendáš Adam Pri vinohradoch 61, 83106 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Adriana Tekulová Križna 40, 81107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Elefant Michal Tematínska 4, 85105 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Štefan Kráľovič Klemensova 15, 81109 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Prekop Ján, Mgr. Petzvalova 65, 01015 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Mária Tkáčová Račianska, 83207 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 25,00 €
Ján Kamenský Gercenova 23, 85101 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Piotr Julian Michna Haburska 39, 82101 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Gubáni Lukáš Jánošíkova 15, 90301 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 10,00 €
Vágnerová Veronika Plynárenská 3A, 82106 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Števíková Lucia, Mgr. Mýtna 2881/9, 81107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Oto Strauch Kalinciakova 23, 83104 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Svetlíková Viktória Majerníkova 1/a, 84105 Braqtislava peňažný dar 14.10.2022 20,00 €
Sanitrová Vladimíra Bezova 2, 85107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Rovnak Michal Svatovavrinecka 13593/2B, 83101 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Krauszová Taťána Brezová, 731/15, 90042 D.Lúžna peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Baculák Michal Kozičova 12, 84110 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Ing.Jan Bakos Zálužická 13, 82101 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Mlynček Radoslav Strojnícka 100, 82105 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Majerník Rastislav, Ing. Kresánkova 22, 84105 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Zavřelová Viera, Ing. Turnianska 5, 85107 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Mgr. Zuzana Benianová - Pascalo Rontgenova 10, 85101 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 50,00 €
Matyašovič Jakub Hodoninska 27, 84103 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 30,00 €
Chylíková Lenka Mudroňova 77, 81104 Bratislava peňažný dar 14.10.2022 10,00 €
Kristína Ebergenyi Belinskeho 11, 85101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 20,00 €
Peter Sádovský Tichá 4, 81102 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 150,00 €
Tvarožková Lucia Medzilaborecka 12, 82101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 10,00 €
Haľama Igor Brslenova 17 84108 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 30,00 €
Grman Ivan, Ing. Páričkova 18, 82108 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 150,00 €
Kubičár Ľudovít Ing. M.Sch.Trnavskeho 18, 84101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 30,00 €
Kružel Lubomír, Ing. arch. Javorová 9, 01001 Žilina peňažný dar 15.10.2022 200,00 €
Bálik Jaroslav Smolenická 2, 85101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 5,00 €
Boďa Martin, Ing. Gercenova 2b, 85101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 20,00 €
Barbora Maděřič Belinského 16, 85101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 20,00 €
Kapolková Hana, Mgr. Rezedova 29, 82101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 10,00 €
Lechner Juraj Zadunajska cesta 9, 85101 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 30,00 €
Dobroňová Barbora Azovská 1077/2, 82106 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 50,00 €
Tóth Igor Spoločenská 15, 82104 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 50,00 €
Peitl Tomáš Vukovarská 1B, 84107 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 10,00 €
Kontrišová Lucia, Mgr. Fialová 2/A, 85107 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 100,00 €
Gejdoš Pavel Levárska 9, 84104 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 20,00 €
Svoreň Ján Kubačova 3, 83106 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 50,00 €
Horáková Charlota Rachel Fraňa Kráľa 21, 81105 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 15,00 €
Krasoň Tomáš Teslova 63, 82102 Bratislava peňažný dar 15.10.2022 100,00 €
Nikola Deckous Moyzesova 17, 05801 Poprad peňažný dar 16.10.2022 10,00 €
Košťálová Barbora Balkánska 89, 85110 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 150,00 €
Mišina Andrej Andrusovova 5, 85101 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 20,00 €
Kapusta Marek Misikova 28/b, 81104 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 100,00 €
Drbják Ivan, Ing. Sidli. Okulka 12/13, 09301 Vranov n/Topľou peňažný dar 16.10.2022 50,00 €
Vašák Jozef Hviezdoslavova 1092, Veľké Leváre peňažný dar 16.10.2022 50,00 €
Ceman Peter, Ing. Dunajská 18, 81108 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 10,00 €
Litvík Alex Molecová, 84105 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 20,00 €
Šeffer Kristián Muškátová 38, 82101 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 50,00 €
Štefan Pavlík Lietavska 14, 85106 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 30,00 €
Šimek Miroslav Čiližská 1, 82107 Bratislava peňažný dar 16.10.2022 150,00 €
Vlčková Tatiana Štefánikova 21, 81105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 5,00 €
Šimončič Martin Karpatské nám. 20, 83106 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 500,00 €
Hanzen Juraj, MUDr. Kremencová 26, 84107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 250,00 €
Štefunková Dagmar, Ing. Štefánikova 3, 81499 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Janka Bárdošová Blumentalska 24, 81107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 500,00 €
Bárdošová Jana Blumentalska 24, 81107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 200,00 €
Fedor Frešo s. r. o. Sibírska 1617/46, 831 02 Bratislava, IČO:52775364 peňažný dar 17.10.2022 1 500,00 €
Dvorský Vladimír Vígľašská 3111/17, 85107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 1 000,00 €
Zofota Marek Pri Hrubej lúke 3592/5, 84102 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 5,00 €
Laky Juraj ulica Pri lesiku 644/72, 80050 Hrubá Borša peňažný dar 17.10.2022 500,00 €
Goldsteinová Veronika Stromova 9a, 83101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Račko Peter Nezabudkova 18, 82101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Belohlávkova Lucia Topolova 3, 81104 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 10,00 €
Macko Miroslav Beniakova 4, 84105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 100,00 €
Vrabec Pavel Ambroseho 3, 85102 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Petra Marko Vajanského nábr.9, 81102 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Lubos Pernis Sustekova 12, 85104 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 20,00 €
Ing. Martin Kališ Pribisova 12, 83105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Puss Arpád Strečnianska 5, 85101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 20,00 €
Ľubica Čápová Ševčenkova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Viera Viznerová Zaborskeho 23, 83103 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 150,00 €
Manko Miloš Ušiakova 4, 84101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 100,00 €
Martin Donoval Svidnícka, 105/12, 82103 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Monika Durajková Stachanovska 48, 82105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 100,00 €
Peter Čermák Mazurova 1,90951 Skalica peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Marián Kupec Vyšehradská 10, 85106 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 20,00 €
Peter Bielik Mierová 4, 82105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 10,00 €
Dušan Martinčok Mytna 46B, 81107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Alena Juričková Na križovatkách 31B, 82104 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Mária Hollosy Royova 37, 83101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 25,00 €
Marek Menke Vavilovova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 20,00 €
Mgr.Ladislav Krizan Slnečnicova 526/8, 93041 Hviezdoslavov peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Zajac Marek Trencianska 707/56, 82109 Bratislav peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Kohút Marcel Heyrovského 10, 84103 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Ostrovský Juraj Svätého Urbana 5764/10, 90301 Senec peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Šperka Viktor Csl. Parasutistov 9, 83103 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Jurga Juraj Parickova 19, 82108 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 30,00 €
Balog Matúš Tupeho 34, 83101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 10,00 €
Bacigál Tomáš Veternicová 8, 84105 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Sára Zetocha Čermáková Račianska 83, 83102 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 15,00 €
Hronec Ivan Haburská 35, 82101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 2 000,00 €
Škulecz Andrej Chrobákova 2675/16, 84101 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 10,00 €
Wolf Zuzana, Mgr. Špitálska 47, 81108 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 10,00 €
Gašparíková Božena Krížna 4, 81107 Bratislava peňažný dar 17.10.2022 50,00 €
Ľuba Maroš Námestie Hraničiarov 6, 85103 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Rusnáčiková Dana Rozvoj, 1106/4, 05401 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 100,00 €
Cigániková Klára, Mgr. Michalská 371/7 81101 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Toman František, Ing. Majerníkova 8, 84105 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 150,00 €
Janec Marek Nové záhrady V 4, 82105 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 10,00 €
Chromek Norbert Kralova pri Senci 918, 90050 peňažný dar 18.10.2022 15,00 €
Šutriepka Michal Tupolevova 4, 52101 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 30,00 €
Hamada Damián Lachova 28, 85103 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 30,00 €
Kristína Kellenbergová Mozartova 17, 81102 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 30,00 €
Baník Martin Pribisova 29, 84105 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 30,00 €
Rajterová Miriama Klemensova 19, 814 67 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Andrej Fabian Šancová 43, 83104 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 20,00 €
Ziska Milan Hradska 36, 82101 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 1 500,00 €
Blaško Juraj Andreja Hlinku 2, 917 01 Trnava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Filková Asena Tallerova 2, 81102 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Šesták Martin Hviezdoslavovo nam 6, 81102 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 20,00 €
Majerská Darina Račianska 10, 83104 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 50,00 €
Ferdinand Fojtlín Račianska 10, 83104 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 1 000,00 €
Slivka Peter Pri Suchom mlyne 53, 81104 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 250,00 €
Dana Bárdošová Krizna 34, 81107 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 1 000,00 €
Kleinová Bronislava Lehnice 651, 93037 Lehnice peňažný dar 18.10.2022 250,00 €
Medňanská Zuzana, Ing. Segnáre 50A, 84103 Bratislava peňažný dar 18.10.2022 30,00 €
Rastislav Uherko Markova 1076/9. 85101 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 10,00 €
Majerník Rastislav, Ing. Kresánkova 22, 84501 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 50,00 €
Kotovský Martin Velehradská 7, 82108 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 30,00 €
Pavol Holéczy Jiraskova 6, 85101 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 150,00 €
Benetín Juraj Brusnicova 16, 83101 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 500,00 €
Hájovský Michal Wolkrova 25, 85101 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 20,00 €
Soltes Consulting s. r. o. Slivkový sad 60, 841 06 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 100,00 €
Martin Vavrinčik Murgašova 1/A Bratislava, 81104 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 2 000,00 €
Žiška Milan, Ing. Bilíkova 16, 84101 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 1 000,00 €
Šiška Martin, Ing. Staré Grunty 326B, 84104 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 50,00 €
Vančová Nina, Mgr. Tranovskeho 29, 84102 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 30,00 €
Kristína Malíková Priehradna 24/D, 82107 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 50,00 €
Ing.Pavel Srnak Dúbravka 5834, 84102 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 250,00 €
Józsa Dušan Moskovská 17, 81108 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 50,00 €
Rejmanová Viera Ostredkova 26, 82102 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 30,00 €
Barančík Marek Súmračna 22, 82102 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 50,00 €
Mader Radoslav Saratovska 6, 84102 Bratislava peňažný dar 19.10.2022 10,00 €
Nataliya Tsyfrak Medena 10Bratislava, 81102 peňažný dar 19.10.2022 30,00 €
Guttman Martin Mlynárska 13, 80203 Pezinok peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Forro Richard Mileticova 43, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Beňušová Viera Rajecka 26, 82107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Jakabová Viera, Ing. Špitálska 57, 81107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Žatko Ľubomír Zadunajská cesta 6, 85101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Bečvarov Boris, Ing. Súmračná 12, 82107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Petráš Daniel Čsl. parašutistov 1, 83103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Eva Gajdošíková Líščie nivy 6, 82108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Marci Anton Nám. Biely kríž, 1110/1, 83102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Marek Chladný Prievozská 25, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Michael Petráš Dudvážska 39, 82107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Krajčík Peter, Ing. Ul. 29. Augusta 2, 88107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Piterka Patrik Drieňová 19, 82103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Gajdošová Tamara, MUDr. Legionárska 7, 83104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Gremanová Mária, Mgr. Druhá 2, 83101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Pavlík Ján Rusovská cesta 54, 85101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 500,00 €
Semaková Silvia, Mgr. Galbavého 2, 84101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 15,00 €
Homola Michal Morušová 522/1, 03104 L.Mikuláš peňažný dar 20.10.2022 5,00 €
Ferková Soňa, RNDr. Prievozska 41, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Boška Zdeno, Ing. Nad jazierkom 9550/13, 83107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Pomšár Ladislav,Pomšárová Barbora Lachova 35, 85103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Tokár Vladimír Ing. Okánikova 4, 81104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Slivka Peter Pri Suchom mlyne 53, 81104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 150,00 €
Summerling Roman Zahradnicka 5, 81107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Michal Mravec Parickova 17, 82108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Kanclířová Barbora Brižitská 3348/1A, 841 02 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 250,00 €
Stanko Peter, PharmDr. Kamenná 20, 84110 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Brtko Peter, Ing. Nad ostrovom 1, 84101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 250,00 €
Marie Katarína Mamateyova 6, 85104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Von Rhein Dominika Bratislava 23, 83104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Kešel Jaroslav Čaklovská 6, 82102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Chovaňák Michal Neslusa 422, 02341 Nesluša peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Slovíková Zuzana Klemensova, 81109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Zajac Peter Muškátova 42, 82101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Alexandra Jacková Obchodnà 13, 81106 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Šimo Juraj, Ing. Tománkova 3, 84501 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Juraj Brindza Karadzicova 23, 81108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Patrik Gregor Vodarenska 848/7, 90042 D.Lúžna peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Martinkovič Juraj Svetla 10, 81102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Ortová Lucia,Ort Patrik Segnerova 4, 84104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Júlia Košíková Turčianska 13, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Vojteková Silvia, Mgr. Na križovatkách 33, 82104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Rau Dávid Višňová 19, 83101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Koutun Andrej Adámiho 445/7, 84105 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
LINE ONE, s. r. o. Páričková 25, 82108 Bratislava Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Benčová Lucia Budovateľská 2Bratislava, 82108 peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Trybulová Natália Pecnianska 5, 85101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Hierweg Richard, Ing. Kubranská 246, 91101 Trenčín peňažný dar 20.10.2022 150,00 €
Dana Komlossyová Páričkova 11, 82108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Dušan Kočiš Kuklovská 54, 84104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Heftyová Lucia, Mgr. Medená 17, 81102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Uhler Matej Budatinska 71, 85106 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 5,00 €
Kasanová Mária Cabanova 13, 84102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Vaškanin Igor Wilsonova 4, 81107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Mravcová Katarína Gallayova 47, 84102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Mw L Novosadova Hany Meličkovej 22, 84105 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Adam Jozef, Mgr. Kvačalova 11, 82108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 150,00 €
Lukáč Pavol, Mgr. Gallayova 21, 84102 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 42,00 €
Kurillová Katarína Furdekova 17, 85104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Olejníková Božena RNDr. Smrečianska 3970/19, 81105 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Ľahký Ľuboš Ružová dolina 16, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 100,00 €
Šutriepková Jarmila, Ing. arch. Tupolevova 4, 85101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Kmeť Peter Bajlkalska 29, 89101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 5,00 €
Valent Radovan, Mgr. Pavlovova 4, 82108 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 500,00 €
Rabatinová Lucia Komarnicka 34, 82103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Grečmal Radoslav, Ing. arch. Skowackeho 35, 82104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 250,00 €
Poláková Gabriela Bajkalska 2B, 83104 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Andrej Petríček Zelenohorská 13A, 84103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Dúcky Viktor, Ing. Smolnicka 111/4, 82103 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Ševelová Helena Hodonínská č. 500, Dubňany, 696 03 peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Lešš Jozef Vigľašská 8, 85107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 100,00 €
Šurdová Katarína Heyrovského 841 03, 841 03 Lamač peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Lehotská Miroslava Poruba 108, 97211 Poruba peňažný dar 20.10.2022 5,00 €
Cillingová Andrea Hanulova 11, 84101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Tomša Ľubomír, Ing. Staromlynská 55, 82106 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Galát Martin, Mgr. Gronárska 52, 84110 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 100,00 €
Frtus Michal Jasovska 43, 85107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Vladimíra Jurinová Tekovská 6, 82109 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Simon Somsedík Kovácsova 113, 85110 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 30,00 €
Mgr. Ivana Králová Škultétyho 530/4 , 94191 Nitra peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Sigut Petr Rajčianska 14, 82107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Šiška Ladislav Nevädzová 6F, 82101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 400,00 €
Rossbach Sven Čremchová 2271/2, 83101 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 500,00 €
TEA IT s.r.o. Kadnárova 9878/87 831 06 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 50,00 €
Rosmány Karol, Ing. Puškinova 6, 84107 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 20,00 €
Oravec Vladimír Račianska 145, 83154 Bratislava peňažný dar 20.10.2022 10,00 €
Babuščák Bartolomej, Ing. Hrobákova 24, 85102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Veronika Gulášová Račianska 25, 83102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Lacinová Ľubica, RNDr., CSc. Nezábudková 2, 82101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Duchoslav Miloš Na grbe 53, 84107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Dana Zalešáková Snežienkova 2, 83101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 3 000,00 €
Pavel Subally Nitrianska 1, 81208 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Richard Jurkovič Líščie Nivy 6, 82108 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Kubičárová Marta, Ing. M.Sch.Trnavskeho 18, 84101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Mojžiš Roman, Ing. arch. Bernolákova 3, 81107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Zuzana Maksimčuk Palárikova 27, 81102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Prokop Grňo Michal Budatínska 24, 85106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Kiáts Ladislav Hagarova 4, 83151 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Petra Feketeová Dorastenecká 44, 83107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Andrea Rečková Hlaváčiková 3108/18, 84105 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Žatko Július, Ing. Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Ševečková Petra Rovniankova 14, 85102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Prokop Jakub Jablonové 474, 90054 Jabloňové peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Jakub Vančo Tranovskeho 29, 84102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
T-REACT s. r. o. Wolkrova 41, 85101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Lukáš Lukáč Farebná 711/6, 90041 Rovinka peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Milan Maškara M. Sch. Trnavskeho, 84101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Veronika Mihalčová Tehelná 17, 83101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Bačkorová Jaroslava, Mgr. Ľ. Fullu 5, 84105 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Rehorovská Ingrid, MDDr. Mierová 52/A, 82105 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Alexandra Bőhmerová Kvetná 1026/14, 82108 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 150,00 €
Moder Rastislav Zvončeková 65/a, 83106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 250,00 €
Cintavý Robert Donnerova 11, 84104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Koreny Magdalena Vysehradska 7, 85106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Jana Trúchliková Odborárska 1270/3, 83102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Juraj Georgievský Nejedlého 16, 84102 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Lukáš Hudik Strelecká 2, 81101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Marek Gogoľ Dubová 9, 08001 Prešov peňažný dar 21.10.2022 250,00 €
Zuzana Zajacová Puhallová Muskatova 42, 82101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Jakub Vallo Pavlovova 9, 82108 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 250,00 €
Čóka Marek Furdekova 1615/14, 85104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 500,00 €
Bruno Konečný Agátová 15, 80044 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 150,00 €
Viktor Stupka Justicna 1, 81107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Ivica Jančárová Moskovská 25, 81108 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Valéria Mláková Podjavorinskej 9, 81103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Monika Bošnáková Kúpeľná 4, 85110 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Viera Kastilová Tonková Zadarská 4, 85110 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Barbara Lášticová Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Peter Lupták Mlynské nivy 82C, 83106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Ružena Iršová Exnárova 10, 82103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Milan Žiška Bilíkova 16, 84101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 500,00 €
Otakar Straka Podunajská 24, 82106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Matej Krkoška Dobrovičova 6, 81109 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Meskova Andrea Strmy vrsok 156, 84106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 250,00 €
Kundriková Katarína Ing. Vištuk 401, 90085 Vištuk peňažný dar 21.10.2022 15,00 €
Kaksa Karol Hagarova 21, 83151 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Hejtmanek Matouš Krajna 17b, 90031 Stupava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
PrudilL Karol Legionárska 2, 81107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Stohl Dávid Perličková 10, 82106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Dukes Tomáš Budatinska 63, 85106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Martin Mihalčo Tehelná 17, 83103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Brngálová Zuzana Kríková 4, 82107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Igor Polakovic Pod Zečákom 87A, 84103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 200,00 €
Ing. Arch. Anna Šišolaková Igriciová Nad Rokoskou 2361/2a, Praha, 182 00 peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Kalinová Eva Hlavačikova 28, 84105 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Nagyová Gabriela Hubeného 16, 83153 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Porvazníková Renáta Kremeľská 62, 84110 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 150,00 €
Janaková Katarína Bartoňova 3, 81103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Zalešaková Daniela Snežienkova 2, 83101 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Polakovič Adam Bukovinská 7326/23, 83106 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Kiripolský Richard Veľké Lovce 48, 94142 Veľké Lovce peňažný dar 21.10.2022 250,00 €
Reová Nadežda Dvojkrížna 2, 82107 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Alexy Filip Havlíčkova 3, 81104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 500,00 €
Podhradská Natália A.Gwerkovej 1538/9, 85104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 30,00 €
Hrban Matej Bystricka 60, 90033 Marianka peňažný dar 21.10.2022 10,00 €
Chebenová Petra Sokolská 4, 81104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Zemanová Nadežda Tvarožkova 17, 81103 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Kanabová Alena, Ing. Pod Rovnicami 41, 84104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Martina Zacharová Čulenova 5, 81109 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 20,00 €
Kuzma Pavol, arch. Západný rad 16, 81104 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 50,00 €
Tarnovský Juraj, Ing. Fraňa Kráľa 31, 81105 Bratislava peňažný dar 21.10.2022 100,00 €
Bisták Andrej, Ing. Kadnárova 25, 83152 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 30,00 €
Filčák Mikuláš Pifflova 8, 85101 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 250,00 €
Burda Kamil Cintorínska 17, 81108 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 30,00 €
Laco Ján Tupolevova 24, 85101 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 30,00 €
Paštrnák Katarína Staré Grunty 328, 84104 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 20,00 €
Požgay Peter, Ing. Mamateyova 9, 85104 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 50,00 €
Hana Horáková Kučovanická 13, 84106 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 30,00 €
Bortlík Ľubomír Špieszova 5, 84105 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 150,00 €
Miriam Bednárová Vinohradnícka 19, 90024 Veľký Biel peňažný dar 22.10.2022 50,00 €
Šuchová Lýdia Jadranská 34, 84101 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 30,00 €
Ľubomír Grňo Budatínska 24, 85106 Bratislava peňažný dar 22.10.2022 50,00 €
Eder Tomáš Palisady 32, 81106 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 30,00 €
Štolcová Tereza Súťažná 16, 82108 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 30,00 €
Pružinská Alena, Ing. F. Krala 31, 81105 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 100,00 €
Albertová Naďa Budovateľská 7, 82108 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 20,00 €
24 FPS s. r. o. Záhradnícka 15, 81107 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 150,00 €
Kuchár Juraj Matejkova 10, 84105 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 5,00 €
Pálfy Pavol Mamateyova, 85104 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 50,00 €
Jurečková Beáta Tematínska 20, 91501 Nové Mesto n/V peňažný dar 23.10.2022 10,00 €
Jurečková Beáta Tematínska 20, 91501 Nové Mesto n/V peňažný dar 23.10.2022 5,00 €
Gigacová Zita, Ing. Mickiewiczova 14, 81107 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 100,00 €
Gurtova Nataliya Zavadska 3, 83106 Bratislava peňažný dar 23.10.2022 150,00 €
Marek Fischer Špitálska 10, 81108 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Biznár Ján Dopravná 8, 83106 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
DANGLAR, s.r.o. Podkolibská 2165/15, 83101 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 100,00 €
Bilčíková Barbora Jakabova 70, 82104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Jakub Stano Blumentalska 20, 81107 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 3 500,00 €
Martin Linhart Údernícka 6, 85101 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Hlinka Ivan Mlynarovicova 17, 85103 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 150,00 €
Katarína Ovčiarková Vlckova 2, 81106 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Andráš Peter, Ing. Cibicka cesta 2, 80021 Svätý Jur peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Vencková Magdaléna Hagarova 2547/13, 83151 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Sestrienka Libor Lachova 2, 85103 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 150,00 €
Dominika Griťová Björnsonova 3043/13, 81105 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Hlásny Martin Kvetná 1022/7, 82108 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Petra Marinová Lermontovova 10, 81105 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Stefková Erika Bartoskova 6, 83104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Pristič Juraj Björnsonova 3039/3, 85101 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Mgr.Tomáš Mikuš Družstevná, 83104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 250,00 €
Polerecký Tomáš, Mgr. Vodárenská 66, 92101 Piešťany peňažný dar 24.10.2022 4 000,00 €
Korman Maroš Žižkova 24, 81102 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 150,00 €
Líška Peter Dobšinského 20, 81105 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Banovská Veronika Bajzova 6, 82108 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Alexander Samuel Lombardiniho 10716/7, 83103 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 111,00 €
Imrichová Alexandra Hviezdoslavova 99/A, 90028 Ivanka pri D. peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Hudec Ján Ľ. Štúra 22, 96237 Kováčová peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Hudáková Ľubomíra Mileticova 60, 82108 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Jana Švecková Červeňova 3, 81103 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Štefan Lukáč Rusovská cesta 11 , 85101 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Juraj Mišura Pri Suchom mlyne 9, 81104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 20,00 €
Lupták Jozef, Mgr. Čapkova, 81104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 50,00 €
Peter Griač Vavilovova 7, 85101 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 30,00 €
Berlanová Stanislava, Mgr. Šancová, 83104 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Fialová Silvia Luzicka, 81108 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Maňo Peter Gerlachovská 2, 04002 Košice peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Karol Kutlík Na barine 19, 84103 Bratislava peňažný dar 24.10.2022 180,00 €
Juraj Považan Horná Ves 129, 96701 Kremnica peňažný dar 24.10.2022 10,00 €
Šalgo Martin Budatínska 22, 85106 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Jakub Kratka Jelačičova 4, 82108 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Michal Noskovič Ivana Bukovcana 22, 84107 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 30,00 €
Viková Marta,Vika Rafael Mamateyova 9, 85104 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Pekár Martin Ševčenkova 1, 85101 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 2 000,00 €
Eleonóra Mrázová Štedrá 3203/19, 82103 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Široký Pavol Borodáčova 15, 82103 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Maroš Grund Karloveské rameno 6, 84104 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 25 000,00 €
Alexander Cerevka Majerníkova 1, 84105 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Zuzana Došeková Račianska 69/B, 83102 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Patrícia Bačová Racianska 13, 83102 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Petronela Rudzanová Hraničná, 82105 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 30,00 €
Horváth Pavel Štefana Králika 16, 8Bratislava4108 peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Júlia Borčinova Vrbová 8, 82107 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Orlikova Barbora Hubeneho 52, 83153 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Nagyová Melinda Gercenova 11, 85101 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 30,00 €
Mário Murčo Koprivnicka 11, 84101 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 20,00 €
Patzelt Marek Štefana Králika 5, 84108 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 3,00 €
Čunderlík Ján Steinfeldsiedlung, 24122 Kitsee peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Miklánek Ján, Mgr. Pečnianska 11, 85101 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 10,00 €
Palicová Zuzana Tabakova 4, 81107 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 30,00 €
Jurčo Michal Racianska 26E, 83102 Bratislava peňažný dar 25.10.2022 50,00 €
Machata Marek Vietnamská 45A, 82104 Bratislava peňažný dar 26.10.2022 30,00 €
Ondrušek Dušan,Ondrušková Elena Topolčianska 25, 85101 Bratislava peňažný dar 26.10.2022 150,00 €
Pavlík Vladimír, Mgr. Smaragdová 15cBratislava, 85110 peňažný dar 26.10.2022 50,00 €
Lukáč Pavol, Mgr. Gallayova 21, 84102 Bratislava peňažný dar 26.10.2022 42,00 €
Wolf Róbert Dvojkrizna 6, 82107 Bratislava peňažný dar 26.10.2022 250,00 €
Jarolínová Ľubica Gustáva Mallého 2, 85101 Bratislava peňažný dar 26.10.2022 20,00 €
KIWIZ s.r.o. Žellova 6, 821 08 Bratislava, IČO:44075944 bezodplatné plnenie 10/29/2022 16 188,00 €
Margaréta Pavlovová Hontianske Nemce 175, 962 65 Hontianske Nemce členský príspevok 6/17/2022 1 369,92 €
Ján Gordulič Mestská 2, 831 03 Bratislava bezodplatné plnenie 500,00 €
Juraj Johanides Šoltésovej 13,811 03 Bratislava bezodplatné plnenie 1 000,00 €
Zuzana Mikulcová Gorkého 316/23, 979 01 Rimavská Sobota bezodplatné plnenie 200,00 €
Juraj Benetin Bárdošova 3, 831 01 Bratislava bezodplatné plnenie 200,00 €
Branislav Kováč Štefanovičova 7, 81104 Bratislava bezodplatné plnenie 200,00 €
MU-ZI-KA! s.r.o. - Jana Kirschner Červeňova 16, 811 03 Bratislava bezodplatné plnenie 300,00 €